Організаційно-змістові характеристики шкільного свята в інтерпретаціях вітчизняних педагогів другої половини XIX – початку ХХ ст. - Статья

бесплатно 0
4.5 240
Становлення та розвиток ідей виховання учнів на гуманістичному принципі, їх відображення в наукових працях педагогів різних часів. Проблема виховання підростаючого покоління на національній основі, а також місце шкільного свята в даному процесі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Про це, зокрема, йдеться в Національній доктрині розвитку освіти (2002), Програмі розвитку виховання в системі освіти України на 2003-2012 роки (2003) та низці інших вітчизняних нормативних документах [1-3]. Сухомлинська у праці «Цінності в історії розвитку школи в Україні», у школі в цей період головними цінностями для молоді була тріада: само - державність, православя, народність, що виступали в єдності як ідеал служіння імперії і були взірцем, найвищою моральною цінністю [13, 3]. Ушинський, - пригадає своє дитинство, і він побачить, що свято для дитини зовсім не те, що для нас, що це справжня подія в річному дитячому житті і що дитина лічить свої дні від свята до свята, як ми лічимо свої роки від однієї важливої події нашого життя до іншої. Педагог звертала увагу на недостатнє вивчення проблеми шкільного свята у той період і одночасно наголошувала на необхідності звернутися до практики проведення таких свят у японців, зокрема релігійних, історичних, етнографічних. Свята по школах можуть мати історичний привід, загальноісторичний і місцевий - день відкриття «Просвіти», школи, день оголошення України незалежною республікою, Шевченківські дні, дні народження видатних поетів і діячів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?