Організаційно-педагогічна модель формування змісту навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" - Статья

бесплатно 0
4.5 175
Аналіз структур, які були взяті за основу для формування змісту навчальної дисципліни "Робота у матеріалі". Методика його добору і структурування в логічній послідовності. Принципи та критерії формування змісту навчання, фактори, що впливають на нього.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена насамперед тим, що незважаючи на велику кількість наукових розробок з проблем змісту навчання, на сьогоднішній день добір та структурування навчального матеріалу з роботи в матеріалі для підготовки майбутніх фахівців з дизайну, як правило, здійснюється авторитарно-інтуїтивно провідними спеціалістами навчального закладу. Крім того, тривалий період часу структурування змісту дисципліни «Робота в матеріалі» носить емпіричний характер, коли значні обсяги курсу без наукового обґрунтування були перенесені з технічної галузі до педагогічної галузі, що, зрештою, є досить важливим для визначення науково-технічного рівня подання фактичного матеріалу для майбутнього фахівця. Зважаючи на стан проблеми, для подальшої роботи над змістом навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» було обрано інший підхід, а саме: добір та структурування навчальної інформації відповідно до завдань, які висуваються до майбутніх фахівців з дизайну. Оскільки в логічну структуру навчальної інформації покладено логіку науки, то структура навчальної інформації з роботи в матеріалі має у своїй основі коло питань, які належать до проблеми створення одягу складних обємів та конструкцій із новітніх матеріалів на індивідуального споживача, використовуючи для вирішення цієї проблеми різні науки: прикладну антропологію, елементи біології, інженерну психологію і колориметрію, ергономіку та кваліметрію, а також методи технічного моделювання (методи конструювання одягу) та знання інформатики і системотехніки, теорії ймовірностей; окремі питання нарисної геометрії, машинобудівного креслення, композиції, матеріалознавства, технології і дизайну. Враховуючи той факт, що для вирішення ключової проблеми, що покладена в основу навчальної дисципліни «Робота в матеріалі», (створення одягу складних обємів та конструкцій із новітніх матеріалів на індивідуального споживача), використовується цілий спектр питань із різних наук (прикладна антропологія, ергономіка, кваліметрія, інформатика, технічне моделювання та ін.), очевидно, що необхідним єзастосування інтеграційного підходу в розробці змісту навчальної дисципліни «Робота в матеріалі», зокрема, інтеграція змісту навчання, яка передбачає зменшення багатопредметності (концепція міжпредметної інтеграції) та генералізація змісту навчальної дисципліни (концепція внутрішньопредметної інтеграції).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?