Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін - Статья

бесплатно 0
4.5 256
Аналіз можливості формування професійної компетентності авіфахівців за допомогою впровадження організаційно-педагогічної моделі. Обґрунтування організаційно-педагогічної моделі формування професійної компетентності при вивченні природничих дисциплін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Найпоширенішим у словниках є наступне визначення поняття «модель» (фр. modele, лат. modulus - міра, мірило, аналог, зразок) - спрощене уявлення обєкта дослідження, що дозволяє отримувати достовірну інформацію про обєкт чи процеси в ньому. Герасименко [1] розробила структурно-функціональну модель формування фахових компетентностей курсантів ЛНЗ у процесі вивчення фундаментальних дисциплін, яка є визначеною структурою взаємозалежних узгоджених між собою компонентів (критеріїв) їх підготовки у процесі вивчення фундаментальних дисциплін у ЛНЗ. Отже, під організаційно-педагогічною моделлю формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін ми розуміємо чітко визначену структуру, теоретичний опис та обґрунтування взаємоповязаних і взаємозалежних компонентів організації навчального процесу професійної підготовки авіаційних фахівців. Мета, основні характеристики та звязки в багатокомпонентній структурі формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців визначають формуючий (вертикальний) та узгоджувальний (горизонтальний) вектори організаційно-педагогічної моделі. Мету, як системоутворюючий фактор у якості передбачення результату діяльності, конкретизовано низкою завдань щодо формування в курсантів: системи теоретичних знань із природничих дисциплін, що становлять основу когнітивного компонента професійної компетентності майбутніх авіафахівців; системи вмінь і навичок, вироблених у процесі вивчення природничих дисциплін, що слугують підґрунтям діяльнісного компонента професійної компетентності майбутніх авіафахівців; позитивного особистісного прагнення до діяльності в авіаційній галузі; мовної культури в індивідуальній і груповій взаємодії; прагнення до самовдосконалення, саморозвитку, професійної рефлексії.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?