Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 223
Аналіз системи оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Системне об’єктивне оцінювання управлінської діяльності керівників як одне з аспектів підвищення якості управління загальноосвітніх навчальних закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Крім того, в теорії і практиці існують протиріччя між якістю й обсягом управлінської діяльності керівників та відсутністю економічного стимулювання за якість їх роботи; між підвищенням ролі оцінювання як фактора їх соціального захисту та відсутністю механізму його реалізації; між потребою місцевих органів управління освітою в оцінюванні як механізмі розвитку системи освіти і відсутністю у них повноважень щодо його вдосконалення; між вимогами законодавчої бази, якими передбачено атестацію керівників, і відсутністю науково обґрунтованих підходів та економічних умов для її проведення. Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у наступному: здійснено порівняльний аналіз різних моделей оцінювання професійної діяльності керівників ЗНЗ на державних засадах; уточнено поняття „оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ» та „атестація керівників ЗНЗ»; обґрунтовано введення претендентського, кадрового і кваліфікаційного оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ; дістали подальшого розвитку теорія і практика управління з визначення рівнів управлінської кваліфікації керівників ЗНЗ та відповідних кваліфікаційних категорій; зясовано й уточнено наукові підходи, принципи, функції, види, рівні та умови оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ на державно-громадських засадах; вперше обґрунтовано та розроблено нову систему оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ районним управлінням освіти на державно-громадських засадах для різних видів їх атестації. Практичне значення дослідження полягає у розробленні інформаційно-ресурсного комплексу з оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ на державно-громадських засадах районним управлінням освіти при різних видах їх атестації відповідно до базового стандарту професійної діяльності, критеріїв і показників визначення рівнів управлінської кваліфікації, методичних рекомендацій щодо організації різних видів оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ на державно-громадських засадах районним управлінням освіти та доповнені змісту підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ авторським спецкурсом з оцінювання їх управлінської діяльності для інститутів післядипломної педагогічної освіти. У першому розділі «Оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у теорії і практиці» нами здійснено теоретичний аналіз проблеми дослідження; розглянуто сучасні наукові підходи, принципи, умови, функції, види, зміст і технології оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників, у т.ч. керівників ЗНЗ; визначено стан оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ; уточнено поняття «оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ» та «атестація керівників ЗНЗ», визначено їх основні відмінності і характерні ознаки. У другому розділі «Система оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на державно-громадських засадах районним управлінням освіти» обґрунтовано і розроблено систему оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ районним управлінням освіти на державно-громадських засадах при різних видах їх атестації; структуру і зміст оцінювання управлінської діяльності відповідно до базового стандарту їх професійної діяльності; технологію визначення рівнів управлінської діяльності керівників ЗНЗ та відповідних кваліфікаційних категорій; технологію оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ при різних видах їх атестації; розроблено зміст інформаційно-ресурсного комплексу з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в інститутах післядипломної педагогічної освіти.Аналіз наукових джерел і чинного законодавства України про загальну середню освіту доводить, що в сучасних соціально-економічних умовах доцільним є проведення обєктивного оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ як процесу контролю, який ґрунтується на загальних (систематичність, демократичність, економіко-правове регулювання, науковість) і специфічних (циклічність, періодичність, відкритість, прозорість, правовий захист, стимулювання, оптимальність, обєктивність, інноваційність, технологічність) принципах; має основні функції (планування, організація, координування, аналіз, регулювання, узагальнення, прогнозування); рівні (мікрорівень, макрорівень, мезорівень) та умови здійснення (нормативні, фінансово-технічні, науково-методичні, кадрові). Оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ нами визначено як процес державно-громадського контролю, який здійснюється з метою встановлення рівнів їх управлінської кваліфікацій і психолого-педагогічної підготовленості до діяльності на посаді керівника. Зміст оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ ґрунтується на базовому стандарті їх професійної діяльності, який містить стратегічний менеджмент, управління навчально-виховним процесом, менеджмент персоналу, фінансово-господарський менеджмент, внутрішні і зовнішні комунікації, враховує їх особистісно-ділові якості. Аналіз стану оцінювання управлінської діяльності керівників ЗНЗ рай

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?