Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 288
Визначення організаційно-педагогічних умов підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на етапі керованої самостійної роботи. Розробка критеріїв, показників та рівнів сформованості комп’ютерно-мережевої компетентності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зазначене зумовлює нові вимоги щодо розвитку та вдосконалення інформаційних і технічних засобів навчання у закладах післядипломної педагогічної освіти, подальшого використання технологій дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вивчення науково-педагогічних джерел з досліджуваної проблеми та аналіз стану підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів дозволили окреслити такі суперечності між: вимогами, зумовленими розвитком інформаційного суспільства, і реальним станом розвитку системи підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів; інтенсивним темпом розвитку інформаційних технологій в освіті та недостатнім рівнем оновлення змісту підвищення кваліфікації досліджуваної категорії; потребою компютеризації діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів і недостатньою практичною спрямованістю курсів підвищення кваліфікації в цьому напрямку. Актуальність проблеми, теоретична і практична значущість, необхідність розвязання виокремлених суперечностей та недостатнє висвітлення в науковій літературі означеної проблематики зумовили вибір теми дослідження: «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання». Для вирішення поставленої мети і завдань застосовано такі методи: теоретичні - аналіз наукової літератури (історичний, порівняльний), класифікація, систематизація й узагальнення категорійного апарату досліджуваної проблеми для уточнення сутності понять «технології дистанційного навчання» у післядипломній освіті, «компютерно-мережева компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів на етапі керованої самостійної роботи» та «підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання»; теоретичне моделювання; Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі цілісного теоретичного аналізу досліджуваної проблеми: вперше науково обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на етапі керованої самостійної роботи, теоретично обґрунтовано модель підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на визначеному етапі роботи з урахуванням чинників, що спонукають поєднання та вдосконалення елементів технологій дистанційного навчання, впровадження освітнього методичного комплексу, в тому числі авторського посібника та освітніх мережевих ресурсів, які включають подання навчальної інформації, системну діагностику, контроль і корекцію навчального процесу; розроблено критерії, показники та рівні сформованості компютерно-мережевої компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів на досліджуваному етапі підвищення кваліфікації; удосконалено зміст, форми, методи, і технології дистанційного навчання у процесі підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ; уточнено зміст поняття «дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті», «технології дистанційного навчання», «підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання», «компютерно-мережева компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу»;У першому розділі - «Теоретичні засади підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання» - здійснено теоретичний аналіз дослідження стану підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання у сучасній науково-педагогічній літературі, нормативних документах; розглянуто сутність досліджуваного процесу; виокремлено основні теоретико-методологічні підходи; проаналізовано та уточнено базові поняття дослідження. У другому розділі - «Модель підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання» - науково обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на дистанційному етапі; визначено структурну і змістову характеристику авторської моделі та розкрито її сутність; розроблено критерії та рівні сформованості компютерно-мережевої компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів на етапі керованої самостійної роботи з використанням технологій дистанційного навчання. Запропоновано нормативне забезпечення етапу керованої самостійної роботи на основі технологій дистанційного навчання керівників професійно-технічних навчальних закладів: положення про освітні мережеві ресурси викладачів курсів підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів; положення про віртуально-навчальну лабораторію; положення про право власності й захист авторських прав у Державному вищому навчальному закладі «Університет м

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?