Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Розгляд проблеми формування в старшокласників ліцеїв та гімназій позитивного ставлення до занять фізичною культурою в позакласній роботі, а також до фізкультурно-оздоровчої діяльності взагалі, як однієї з важливих умов ефективності фізичного виховання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У даній статті розглядаються особливості організації фізичного виховання в специфічних умовах ліцеїв та гімназій у позакласній роботі; визначається суть, основних напрямів та форм позакласної роботи з фізичного виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі; обґрунтовуються організаційно-педагогічні умови, необхідні для забезпечення ефективності фізичного виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі. The article deals with the peculiarities of organization of physical education in the specific conditions of lyceums and gymnasiums in out-of-school activities; the essence of the main directions and forms of physical education of high school pupils of lyceums and gymnasiums in out-of-school activities are defined; organizational and pedagogical conditions which are necessary to ensure the effectiveness of physical education of high school pupils of lyceums and gymnasiums in out-of-school activities are substantiated. Цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання - здоровя нації» передбачено проведення в закладах освіти трьох уроків фізичної культури на тиждень, тому що, як свідчить практика, два обовязкових уроки не задовольняють потреб організму в руховій активності. На важливості позакласної роботи з фізичного виховання, у процесі якої вирішуються проблеми рухової активності учнів за допомогою фізкультурно-оздоровчих форм (фізкультхвилинок та пауз, рухових перерв, спортивних годин у групах продовженого дня), наголошують дослідники О. У процесі дослідження в контрольних групах (всього 160 осіб) фізичне виховання в позакласній роботі здійснювалося за традиційною системою; експериментальні групи - 170 осіб - працювали за спеціально розробленою програмою позакласної роботи з фізичного виховання, що включала різноманітні форми та методи.Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив позитивну динаміку фізичного виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі; підтвердив основні теоретичні положення про те, що ефективність організації фізичного виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі підвищиться за таких організаційно-педагогічних умов: формування у старшокласників ліцеїв та гімназій позитивного ставлення до занять фізичною культурою у позакласній роботі; систематичного використання у навчально-виховному процесі закладів нового типу освітньо-виховних можливостей міжпредметних звязків профільних дисциплін у ліцеях та поглиблених курсів навчання у гімназіях; набуття старшокласниками необхідного досвіду фізичного самовдосконалення у процесі позакласної роботи; упровадження ефективних форм позакласної роботи в цілісну систему фізичного виховання старшокласників ліцеїв та гімназій; підготовки вчителів до проведення позакласної роботи з фізичного виховання у специфічних умовах ліцеїв та гімназій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?