Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку - Статья

бесплатно 0
4.5 183
Показники фізичного стану старших дошкільників до і після формувального експерименту. Аналіз динаміки та ступінь впливу цих показників на рівень захворюваності дітей 5–6 років. Методика превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На підставі виявлених закономірностей запропоновано науково обґрунтовану методику превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Проте дослідники недостатньо уваги приділяють превентивному фізичному вихованню дошкільників 5-6 років; у розробках науковців передбачено профілактику лише окремих захворювань; більшість наукових розробок спрямовано не на запобігання, а вторинну профілактику та корекцію відхилень у стані здоровя; відсутній системний комплексний підхід до організації превентивної роботи у ДНЗ для запобігання найбільш поширеним захворюванням дітей старшого дошкільного віку. Розробити організаційне забезпечення превентивного фізичного виховання в навчально-виховному процесі дітей старшого дошкільного віку. Розробити систему комплексного використання засобів і методів превентивного фізичного виховання та визначити ефективність впровадження її в навчально-виховний процес дітей старшого дошкільного віку. У процесі медико-педагогічного контролю дітей старшого дошкільного віку ЕГ також визначали та оцінювали фізичний стан обстежуваних для диференціації фізичних навантажень у процесі фізичного виховання; здійснювали контроль за фізичним навантаженням дітей старшого дошкільного віку шляхом щомісячного визначення загальної та моторної щільності фізкультурних занять та інших організаційних форм фізичного виховання; визначали ступінь фізичних і психічних навантажень під час виконання фізичних вправ (візуальне оцінювання ознак втоми, підрахунок ЧСС; визначення фізіологічної кривої фізкультурного заняття, оцінювання координаційних рухів); здійснювали контроль за реакціями дітей старшого дошкільного віку на загартування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?