Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Аналіз генезису міжнародного маркетингу. Визначення його значення у здійсненні зовнішньоторговельних проектів. Вивчення процесу трансформації економічної теорії зовнішньої торгівлі. Система критеріїв із визначення пріоритетності у міжнародній торгівлі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки”, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України “Реформи заради добробуту” вказується, що в Україні намітились ознаки економічної стабілізації в обсягах виробництва, зниженні темпів інфляції, скороченні дефіциту державного бюджету. Вище означені проблеми проявляються і в такій важливій складовій економіки України, як зовнішня торгівля, оскільки обсяг зовнішньоторговельного обороту (ЗТО), який у 1997 році досяг 41,8 млрд. дол. Проте, практика з реалізації зовнішньоекономічних проектів підприємства в пріоритетних напрямках, вимагає розробки та впровадження відповідного методичного інструментарію маркетингу. вперше, залученням інструментів експертного та економіко-статистичного методів дослідження, запропоновано методику визначення коефіцієнта сприятливості торгівлі (КСТ) країни, що є сукупним показником, який агрегує взаємодію комплексу економічних, політичних та соціальних чинників на стан, ранг та пріоритетність у торгівлі та визначає рівень сприятливості середовища для розвитку ефективних товарообмінних операцій. Практичне значення дисертаційної роботи полягає у розробці та запропонуванню: методики розрахунку коефіцієнтів сприятливості торгівлі країни, які доцільно застосовувати для визначення показників кількісної оцінки привабливості країни-партнера у ЗТД України і методики визначення коефіцієнтів сприятливості розвитку галузі для визначення показників кількісної оцінки пріоритетності галузей народного господарства України.У першому розділі “Пріоритети зовнішньоекономічної діяльності підприємств України та маркетингові механізми їх реалізації” проведено дослідження структури маркетингу, його генезис, визначена роль та його місце у формуванні господарських субєктів ринкового середовища. Зроблено висновок про те, що споживчий і ціновий маркетинг складають внутрішню структуру сучасного маркетингу, а процес становлення міжнародного маркетингу формувався через розвиток понять “маркетинг ?® експортний маркетинг ?® маркетинговий менеджмент ?® міжнародний маркетинг”. Зокрема, це: інтернаціоналізація господарського життя, подальша транснаціоналізація діяльності великих компаній; дія науково-технічного прогресу на економічні процеси, наслідком якого є структурна перебудова промислового виробництва у розвинутих країнах ринкової економіки; суттєві зміни в характері товарів, які поставляються на зовнішні ринки, інтенсивне переміщення “ноу-хау”, ліцензій, наукових розробок, інтернаціоналізації НДДКР; скорочення життєвого циклу багатьох товарів при одночасному зростанні вимог покупців до новизни, якості, дизайну, упаковки та інших параметрів як товарів вітчизняного виробництва, так і імпортованого в країну товару; зростаюча тенденція до вирівнювання умов попиту та стилю споживання в різних країнах; загострення конкурентної боротьби на світових ринках, яка іноді набуває характеру торговельної або цінової війни. По-перше, зовнішні ринки висувають не тільки високі, але й особливі вимоги до запропонованих товарів, їх сервісу, рекламі; по-друге, процес вивчення зарубіжних ринків, їх можливостей та вимог більш складний і трудомісткий, ніж дослідження внутрішнього ринку; по-третє, для ефективної діяльності на зовнішніх ринках необхідно творчо та гнучко використовувати різноманітні маркетингові процедури, із врахуванням конюнктурних коливань та прогнозу розвитку зарубіжних ринків, усталеної там комерційної практики і торговельних звичаїв, особливостей маркетингового середовища; по-четверте, дотримуватися вимог потенційних іноземних покупців, означає не лише збереження прийнятних там умов збуту. У другому розділі дисертації “Тенденції розвитку зовнішньоекономічних звязків та маркетингової політики в умовах формування ринкової економіки України” проведено аналіз стану зовнішньоекономічних звязків господарських субєктів України, який дає змогу зробити такі висновки: 1) проведення послідовної переорієнтації товарної структури зовнішньої торгівлі із сировинного спрямування на продукти і напівфабрикати, а також: переспеціалізація і технічне переобладнання машинобудування з експортноорієнтованим розвитком верстато-, літако-і ракетобудуванням; інтенсифікація експорту в науково-технічній сфері (порошкова металургія, надтверді та високоякісні матеріали), перехід до експорту ліцензій і ноу-хау, інжиніринг; розвиток міжнародних транзитних перевезень із транспортно-експедиторським забезпеченням; перехід від імпорту готових засобів виробництва та матеріалів до закупівлі машин і обладнання для них в Україні; значне збільшення закупівлі ліцензій та відповідної документації на сучасні технологічні процеси; ввезення матеріалів та комплектуючих виробів для розширення випуску експортної продукції;Уточнено визначення сутності категорії “міжнародний маркетинг”, який полягає у визначенні та задоволенні потреб глобального покупця, поведінка якого визначається економічними інтересами, мотивами та пріоритетами учасників міжнародних економічних відносин, з урахуванням сучасних тенденцій с

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?