Організаційно-економічний розвиток регіонального ринку житла - Автореферат

бесплатно 0
4.5 115
Фактори і ознаки функціонування сучасного регіонального ринку нерухомості. Закордонний досвід іпотечного кредитування та врахування його у сфері розвитку регіонального ринку житла. Адаптування системи принципів іпотечного кредитування до сучасних умов.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В процесі реформування економіки України значні зміни відбулися у відносинах стосовно формування соціально-економічної інфраструктури регіонів, особливо її житлового сектора. За умов суттєвого зниження можливостей фінансування житлового будівництва з бюджетних джерел та за рахунок коштів підприємств в регіонах все більшої вагомості набуває значення будівництва житла за рахунок власних і залучених коштів населення. Як свідчить зарубіжний досвід, таким інструментом є кредитно-закладні механізми придбання житла, зокрема іпотечне кредитування, яке робить доступним процес придбання житла широким верствам населення в регіонах. Створення в Україні системи довгострокового кредитування населення на придбання житла дозволить збільшити платоспроможний попит та сприятиме розвязанню важливої соціальної проблеми - забезпечення населення житлом. Становлення і розвиток ринку житла містять значні невикористані резерви в самій сфері житлового будівництва, використання яких потребує розкриття теоретико-методологічних основ його функціонування і подальшої інтенсифікації інвестиційної діяльності в сфері житлового будівництва через механізм іпотечного кредитування.В першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування системи іпотечного кредитування житлового ринку регіону» викладено основні напрямки створення механізму функціонування і регулювання сучасного ринку житла в регіонах України, який розглядається як система економічних відносин, певний набір конкретних процедур, за допомогою яких передаються права на власність у вигляді житлових будинків і квартир та повязані з нею інтереси, через співвідношення попиту та пропозиції встановлюються ціни, розподіляється житловий простір між різними конкурентами. Ринок житла створює необхідні правові й нормативні умови для зміцнення, розвитку і зміни права власності на житло, на захисті яких знаходяться органи влади та управління всіх рівнів. Спираючись на характеристику цих факторів, регіональний ринок житла можна зобразити у вигляді системи, основними елементами якої є власники - субєкти ринку нерухомості (фізичні та юридичні особи), що діють у своїй господарській практиці під впливом перелічених вище факторів, і обєкти нерухомості (господарсько-економічні елементи). Створення в Україні вітчизняної моделі довгострокового іпотечного житлового кредитування, що ґрунтується на ринкових принципах придбання житла на вільному від монополізму житловому ринку, забезпечить населення регіонів із середнім рівнем доходів доступним по вартості житлом за рахунок власних коштів громадян і довгострокових іпотечних кредитів. За результатами проведеного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду, опрацювання методик і моделей іпотечного кредитування автором був обґрунтований власний підхід до формування нової методики оцінки сучасного ринку житла і управління ризиками на ринку іпотечного житлового кредитування, що базується на методах економіко-статистичного аналізу з використанням економіко-математичних прийомів, які дозволили комплексно охарактеризувати процеси формування і розвитку ринку житла на різних ієрархічних рівнях і за різних умов.Проведені дослідження дають змогу сформулювати низку принципових положень, висновків та рекомендацій як науково-методичного, так і практичного характеру щодо напрямів розвязання актуального соціально-економічного завдання - формування та розвитку регіонального ринку житла через механізм іпотечного кредитування в умовах трансформаційних змін в економіці. Формування, функціонування і регулювання регіонального ринку житла досліджено з позиції стратегії регіонального розвитку та регіональної політики при врахуванні значних регіональних відмінностей та ринкових відносин в їх регіональних формах вираження і на їх основі - регіональних ринків житла різного масштабу й ареалу розміщення. Уточнено визначення поняття «регіональний ринок житла» як регіональної системи взаємозалежностей процесу формування і реалізації ресурсів житлобудівництва, обумовленої територіальною диференціацією умов формування і функціонування ринкових відносин у житловій сфері та встановленням цін через механізм попиту та пропозиції. Систему принципів формування іпотечного кредитування в регіоні, яка включає в себе принципи платності, терміновості, зворотності, забезпеченості та цільового використання коштів, доповнено принципами максимальної ефективності та конкурентності покриття. На основі аналізу ринку житла України та її регіонів виявлено тенденції на вітчизняному іпотечному ринку, які дозволили визначити позитивні передумови для його подальшого розвитку, а саме: підвищення рівня платоспроможності громадян; наявність в регіоні регіональних банків з досвідом іпотечного кредитування та їх переорієнтація на цей вид діяльності; прийняття універсального стандарту житлового кредиту; зниження кредитних ставок.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?