Організаційно-економічний механізм управління дилерськими мережами на ринку побутових котлів - Статья

бесплатно 0
4.5 175
Характеристика необхідності здійснення комплексного дослідження профільного ринку побутових котлів та систем розподілу на ньому. Визначення обсягів збуту та витрат на управління дилерською мережею. Аналіз методів збутової діяльності дилерської мережі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Одним з важливих завдань збутового апарату підприємств виробників побутових котлів є управління дилерською мережею, яка складається з економічно незалежних посередників, що знаходяться в різній віддаленості від головного офісу. У літературі зі збуту та розподілу існує багато публікацій присвячених окремим питанням повязаних з управлінням дилерськими мережами. Особливо можна відзначити роботи зарубіжних авторів Горчельс Л., Маріен Е, Уеста Ч. Щодо публікацій вітчизняних авторів з даного питання, то уваги заслуговують роботи Бондаренка С.Ю. і Войчака А.В. В даній статті пропонується приклад розроблення організаційно-економічного механізму управління дилерською мережею, як поетапному комплексі заходів, використання якого сприяє досягненню цілей збутового підрозділу.В результаті було сформовано наступну систему показників оцінювання збутової діяльності дилерів у мережі, адаптовану до ринку побутових котлів (рис. Розглянемо докладніше запропоновану систему показників для оцінювання посередників на ринку побутових котлів опалення. на виході системи формуються чотири комплекси показників: етап життєвого циклу дилеру; важливість дилера для фірми; відповідність бізнес-профілю; лояльність дилера. В попередній статті авторів була розроблена модель оптимізації витрат на управління дилерами, яка враховує як зовнішні фактори ринкового потенціалу, так і внутрішні фактори: поточні обсяги збуту, витрат на управління дилерами, конкурентоспроможність (формула 1-2) [11]. За запропонованою моделлю можливим стає розрахунок оптимальних витрат на управління дилерською мережею для конкретного підприємства виходячи з показників попиту на його продукцію в регіоні та коефіцієнту зростання обсягів збуту за рахунок збільшення витрат на управління дилерами. Структурно-логічна схема корегування збутових зусиль у дилерській мережі [розроблено автором] ФЗЗ - фактичні збутові зусилля у поточному звітному періоді; РЗЗ - рекомендовані збутові зусилля на основі програми «ПІД»; - оптимальні витрати на управління дилерською мережею; - витрати управління j-тим дилером.Наукова новизна полягає в розробці організаційно-економічного механізму управління дилерськими мережами, який складається з пяти етапів: інформаційного, аналітичного, планування, організаційного і контролю.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?