Організаційно-економічний механізм становлення лідерства вітчизняних підприємств на ринку - Статья

бесплатно 0
4.5 170
Вивчення економічної сутності позиціонування підприємств у економічній стратифікаційній системі з урахуванням специфіки ресурсного забезпечення потенціалу для формування відповідної методологічної бази дослідження практичних аспектів його функціонування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Логіка розробки наукових засад організаційно-економічного механізму полягає в тому, що однією з найбільш суттєвих відмінностей постіндустріального суспільства від індустріального є зміна цільової виробничої функції, що в сучасних умовах господарювання характеризується створенням нових видів товарів і послуг шляхом ефективного застосування унікальних внутрішніх ресурсів на підприємстві. Водночас, дотепер майже немає наукових праць, в яких би містилося комплексне дослідження економічної сутності позиціонування підприємств у економічній стратифікаційній системі з урахуванням специфіки ресурсного забезпечення потенціалу для формування відповідної методологічної бази дослідження практичних аспектів його функціонування, що і визначило актуальність статті, її мету та логіку викладу положень. Ми поділяємо наукову точку зору тих економістів, які вважають, що сутність організаційно-економічного механізму може бути визначена як «система», і як «сукупність» [4, 5], оскільки відмінність у визначеннях повязана з тим, що автори досліджують обєкти різного виду та різного рівня розвитку та складності. Метою визначення місії стає забезпечення єдності цілей; забезпечення основи для ефективного використання інтенсивних факторів виробництва; створення організаційного клімату та корпоративної культури на підприємстві, які у сукупності визначають можливості для підвищення економічного статусу підприємства. Тому, в рамках нашого дослідження, пропонуємо розглядати організаційно-економічний механізм імперативів розвитку підприємства як систему організаційних та економічних методів забезпечення взаємодії організаційних і виробничих процесів усіх підсистем підприємства, що сприяють збільшенню ефективності діяльності підприємства в цілому та підвищенню ступеню позиціонування підприємства в економічній стратифікаційній системі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?