Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Аналіз змісту поняття інвестиційно-інноваційна діяльність і її роль в розвитку економіки підприємства. Аналіз потенціалу інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств, ефективність форм і методів регулювання діяльності в сучасних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій по вдосконаленню механізму здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу зумовили актуальність теми дослідження. Мета дослідження полягає в розвитку теоретичних положень і розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств. В ході дослідження використовувалися: традиційні способи і прийоми економічного аналізу (графічний, табличний, порівняння, угрупування) для аналізу інвестиційно-інноваційного потенціалу і ефективності форм і методів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності; методи фінансового аналізу під час оцінки системи управління інвестиційно-інноваційною діяльністю промислового підприємства; економіко-математичне моделювання у розробці рекомендацій зі складання бізнес-планів інвестиційно-інноваційних проектів. Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств і зводиться до наступного: вперше: запропоновано методичний підхід до визначення інвестиційно-інноваційної діяльності, яка є діями, спрямованими на здійснення капітальних вкладень з метою незначної зміни основних виробничих фондів і технології для випуску продукції з покращеними властивостями; дано визначення поняттю інвестиційний-інноваційний потенціал розвитку економіки, що дозволило обґрунтувати принципові підходи до його аналізу, на підставі якого визначено попит на вдосконалену продукцію, основні мотиви і чинники здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності. вдосконалено: понятійний апарат, що відноситься до системи управління інвестиційно-інноваційною діяльністю промислових підприємств, її основних елементів, обєктів, фаз, стадій;Розглянуто поняття і механізм здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності, її роль в розвитку економіки держави, узагальнено досвід державного регулювання інвестиційної і інноваційної діяльності в Україні, виявлено основні проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на сучасному етапі. Таким чином, інвестиційно-інноваційна діяльність починається зі встановлення необхідних характеристик покращеної продукції, які визначають вимоги до устаткування для її виробництва. Через вказані особливості інвестиційно-інноваційна діяльність, в порівнянні з інноваціями, є привабливішою для зовнішніх інвесторів і має більший потенціал розвитку. В результаті її здійснення підприємство оновлює основні виробничі фонди на якісно новому рівні, створює фінансові ресурси для подальшого розвитку і виробляє продукцію з вдосконаленими характеристиками. У роботі обґрунтовано, що характер розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності залежить від інвестиційно-інноваційного потенціалу, який є сукупністю виробничого і інноваційного потенціалів, що залежать від таких чинників як фінансові ресурси, трудові ресурси, рівень розвитку науки, техніки, технологій, наявністю необхідних матеріальних ресурсів (рис.В дисертації проведено теоретичне дослідження та нове вирішення наукового завдання підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, що виявляється в наступному: 1. На підставі теоретичного аналізу змісту економічних категорій інвестиційна та інноваційна діяльність встановлено, що інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств, це дії, направлені на здійснення капітальних вкладень з метою незначної зміни основних виробничих фондів і технології для випуску продукції з покращеними властивостями. Характеристика організаційно-економічного механізму здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності показала, що вона починається з встановлення необхідних характеристик покращеної продукції, які визначають вимоги до устаткування для її виробництва. Дослідження системи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності показало, що основними проблемами, які стримують її розвиток на сучасному етапі, є: неузгодженість законодавчих актів, відсутність взаємозвязку між грошово-кредитною, бюджетно-фінансовою політикою і політикою економічного зростання, невирішеність проблем технологічного обміну, відсутність тісних звязків між наукою і виробництвом, недосконалість системи права інтелектуальної власності. Характер розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності залежить від інвестиційно-інноваційного потенціалу, який є сукупністю виробничого і інноваційного потенціалів, залежних від таких чинників як фінансові ресурси, трудові ресурси, рівень розвитку науки, техніки, технологій, наявність необхідних матеріальних ресурсів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?