Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 196
Логістичні методи управління як механізм підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання. Етапи розробки теоретико-методичних та практичних положень і рекомендацій щодо логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
дістали подальший розвиток: - концепція логістики пасажирських перевезень, спрямована на інтегроване управління пасажиропотоками та супутніми матеріальними, інформаційними, фінансовими і сервісними потоками за участю різних видів транспорту та пошук компромісних рішень щодо оптимізації рівня пасажирського сервісу, доходів та витрат в логістичних ланцюгах обслуговування, де пасажирський сервіс розглядається як інтегрований комплекс пасажирських послуг, що надаються в процесі обслуговування пасажирів з метою найбільш повного задоволення їх потреб; положення процесно-системного підходу в управлінні, що передбачає використання сукупності механізмів оптимізації діяльності авіакомпанії на ринку авіатранспортних послуг, спрямованих на отримання ефекту синергізму за рахунок просторово-часовою синхронізації процесів обслуговування пасажирів, узгодження економічних інтересів авіакомпанії та її бізнес-партнерів з метою найбільш повного задоволення потреб пасажирів у системі пасажирського сервісу авіакомпанії; система інтегральних критеріїв оцінки рівнів пасажирського сервісу для різних категорій пасажирів у логістичному ланцюзі обслуговування, які обумовлюють уніфікацію методичних підходів до управління сервісом на всіх етапах обслуговування пасажирів з метою виявлення «вузьких місць» та резервів економії матеріальних ресурсів, а також економіко-математична модель і алгоритми, які дозволяють визначити оптимальний рівень пасажирського сервісу з точки зору максимізації економічного ефекту від обслуговування пасажирів та ступеня задоволення потреб різних категорій пасажирів; процедуру логістичного управління СПС, орієнтовану на організацію безперервної поїздки пасажира за принципом «від дверей до дверей», узгодження рівнів пасажирського сервісу в усіх ланках ланцюга обслуговування, диференціацію послуг і визначення оптимального рівня сервісу для різних категорій пасажирів, шляхом отримання економічного ефекту зменшення тривалості циклу їх обслуговування, яка враховує вартість вивільненого часу, а також пошук економічних компромісів між субєктами надання послуг і досягнення синергічних ефектів шляхом кооперації та координації дій у сфері обслуговування пасажирів. У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади логістизації пасажирського сервісу авіакомпаній» проаналізовано різні підходи до визначення понять «сервіс», «послуга» та «обслуговування», подане авторське розуміння термінів «пасажирський сервіс» та «сервісний потік», сформульовано концептуальні засади організаційно-економічного механізму логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії, розкрито сутність процесно-системного підходу до логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії.У дисертаційній роботі на основі аналізу сучасних теоретичних підходів до організації обслуговування пасажирів і розвитку транспортного сервісу та практичної діяльності авіатранспортних підприємств вирішено наукове завдання логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії, що має суттєве значення для підвищення ефективності функціонування та конкурентноздатності вітчизняних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень. Визначено, що ключовою ідеєю логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії є інтеграція діяльності всіх її відділів і підрозділів, а також інтеграція з бізнес-партнерами, які надають транспортні і суміжні послуги пасажирам упродовж усього маршруту їх прямування в загальній системі управління авіакомпанії. Процесно-системний підхід до управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії спрямовано на отримання ефекту синергізму за рахунок просторово-часової синхронізації процесів обслуговування пасажирів, узгодження економічних інтересів авіакомпанії та її бізнес-партнерів, а також найбільш повного задоволення потреб споживачів авіатранспортної продукції. Аналіз основних бізнес-моделей діяльності авіакомпаній на ринку пасажирських перевезень дозволив виявити дві основні конкурентоспроможні концепції, що суттєво відрізняються рівнем пасажирського сервісу та якістю надання послуг пасажирам. За допомогою удосконаленої Gap-моделі Зейтгамла виявлено основні точки розривів у сприйнятті рівнів пасажирського сервісу, що дозволило визначити інтегровані критерії рівнів пасажирського сервісу для оптимізації параметрів логістичної системи пасажирського сервісу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?