Організаційно-економічний механізм корпоративних відносин аграрного виробництва - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Сутність та види корпоративних відносин аграрного виробництва. Форми інтеграційних перетворень у сільському господарстві України. Шляхи капіталізації корпоративних відносин в Україні. Інструменти системи державного регулювання розвитку корпорацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Субєктами аграрних відносин в Україні виступають сільськогосподарські підприємства, колективні сільськогосподарські підприємства кооперативного і корпоративного типу, селянські (фермерські) господарства, приватні сільськогосподарські підприємства, уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування. Процес включення у власну структуру підприємств, технологічно повязаних з діяльністю обєднання учасників одного сегменту галузі, які виробляють схожу продукцію і мають однаковий виробничий цикл вертикальна і горизонтальна інтеграції одночасно (обєднанням підприємств по технологічному ланцюгу з одночасним укрупненням одного з рівнів вертикалі) Найбільш поширеною формою корпоративних відносин в Україні запропоновано вважати інтеграцію підприємств різного профілю в корпорації, які створюють кінцевий споживчий продукт. Корпоративні права учасників щодо отримання дивідендів та управління справами товариств, розпорядження своїми акціями, частками в статутному капіталі регламентуються Цивільним кодексом України, Законами України «Про господарські товариства» [1], «Про акціонерні товариства» [2] та установчими документами товариств. В авторській редакції під корпоративним аграрним субєктом запропоновано розуміти господарюючий субєкт у формі комерційної юридичної особи, організованої на принципах членства й інтегрування (обєднання), щодо майна якого учасники несуть зобовязальні права, а щодо доходів мають права розподілу і отримання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?