Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання ланцюгів постачання в регіоні - Статья

бесплатно 0
4.5 170
Формування організаційно-економічного механізму екологізації ланцюгів постачання в регіоні. Інфраструктура формування ланцюгів постачання на регіональному рівні. Загальні, спеціалізовані, інформаційні та регламентуючі інституції досліджуваного механізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В статті проаналізовано теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації ланцюгів постачання в регіоні. Дослідження теоретичних, методичних та прикладних аспектів логістики загалом та формування організаційно-економічного механізму екологічного регулвання ланцюгів постачання на рівні регіону зокрема, дістали значного розвитку в роботах вітчизняних вчених таких як: М. Таким чином, організаційно-економічний механізм екологізації економічного розвитку розглядається з точки зору інтеграції екологічних цілей та засобів їх реалізації у систему стратегічного управління економічною системою. Мотивацією до формування організаційно-економічного механізму екологізації можуть бути три основні аспекти: - економічний (зменшення витрат; поліпшення ділового іміджу підприємства; отримання прибутків в результаті продажу екологічно «чистих» технологій та продукції; завоювання ринку «зеленої продукції»; можливість додаткового одержання кредитів); Формування організаційно-економічного механізму екологічного регулювання ланцюгів постачання на рівні регіону включає визначення таких елементів, як: мета, завдання, функції, система методів, інструментів та форм реалізації механізму, субєктів та обєктів, що повязані з реалізацією механізму, ресурсне забезпечення його роботи та оцінку ефективності його функціонування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?