Організаційно-економічна характеристика підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Аналіз фінансово-господарської діяльності хлібозаводу, його організаційно-правової стркутури, виробничих потужностей. Форма організації виробництва, переваги предметної форми на підприємствах даного типу. Технологічні нормативів виробництва продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Підприємство "Овруцький хлібозавод" працює з 1934 року. Організаційно правова структура підприємства складається: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства, ревізійна комісія. У звязку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Відкритого акціонерного товариства «Овруцький хлібозавод» змінено на Публічне акціонерне товариство «Овруцький хлібозавод». Генеральний директор здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво поточною діяльністю Товариства, організовує виконання рішень загальних зборів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених Статутом. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради Обовязками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій.По-перше проводимо аналіз випуску продукції. Випуск валової продукції в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшився на 1403тис.грн, або на 10,38%, загальний випуск валової продукції на одного працівника збільшився на 11,41тис.грн, або на 10,37%, на одну гривню витрат збільшився на 0,03тис.грн, або на 2,46%, на одну вартість основних фондів збільшився на 1,64тис.грн, або на 23,67%. Форма організації виробництва з послідовною передачею предметів праці представляє собою таке поєднання елементів виробничого процесу, при якому забезпечується рух оброблюваних виробів по всіх виробничих ділянках партіями довільної величини. Форма організації виробництва з паралельною передачею предметів праці заснована на такому поєднанні елементів виробничого процесу, що дозволяє запускати, обробляти і передавати предмети праці з операції на операцію поштучно і без очікування. Предметна форма організації виробництва має порожнисту структуру з паралельно-послідовною (послідовної) передачею предметів праці у виробництві.На хлібозаводі розробляється технологічний план, котрий спрямований на забезпечення випуску хлібобулочних виробів високої якості, в необхідній кількості та асортименту, на виконання встановлених норм виходу готових виробів і дотримання технологічної дисципліни виробництва. Технологічний план включає розрахунки по кожному запланованому до виробітки сорту виробу і по печам, закріплених за цим сортом, а також розрахунки використання хлібопекарського обладнання: борошно просіювачів, дозувальників, тістомісильних машин з підкат ними порційними діжами або тісто виробничих агрегатів, тісто подільних і тісто формувальних машин, конвеєрних шаф роз стойки тіста і транспортних механізмів. В типовій виробничій рецептурі, вказуються наступні дані: дозування (по фазам) борошна та іншої сировини, витрати води (з розрахунку середньої вологості борошна і сировини), температурний режим по фазам, тривалість кожної стадії технологічного процесу. Використовуєме обладнання: тістомісильна машина і підкатні порційні діжі питу «Стандарт»; тісто подільна машина марки ХТД; тісто округлю вальна машина матки ХТЗ; розстіна шафа; Хлібопекарна піч марки Г4-ПХ3С-25. Технологічними нормативами передбачаються розрахунки продуктивності хлібопекарських печей, необхідної кількості діж, кількості шматків тіста для забезпечення годинної продуктивності печі, потреби в технологічному обладнанні.

План
Технологічний план хлібозаводу

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?