Організаційно-економічні засади ефективного виробництва і переробки соняшнику в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 165
Напрями підвищення економічної ефективності виробництва і переробки соняшнику в Україні. Запровадження інноваційних технологій вирощування і переробки соняшнику та удосконалення інтеграційних відносин між виробниками і переробниками насіння соняшнику.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кліматичні умови й досвід вирощування дозволяють ефективно вести виробництво і переробку соняшнику, але недосконалі організаційно-економічні механізми призводять до недостатньо ефективного виробництва соняшникової продукції. Слабкою ланкою в галузі залишається матеріально-технічне обслуговування, впровадження інноваційних технологій у виробництво і переробку. Окремі питання розвитку виробництва, переробки та збуту продукції соняшнику розглядають такі вітчизняні дослідники, як: Л.В. Однак потребують додаткового дослідження та вдосконалення організаційно-економічні засади ефективного виробництва і переробки соняшнику в агропромисловому комплексі України на основі оптимізації виробництва, запровадження інноваційних технологій вирощування й переробки соняшнику та поліпшення інтеграційних відносин між виробниками і переробниками насіння соняшнику. Результати, які відображають наукову новизну дослідження та виносяться на захист, полягають у такому: вперше: - обґрунтовано концептуальний підхід до підвищення ефективності виробництва і переробки соняшнику в агропромисловому комплексі, що базується на запропонованій системі заходів вдосконалення організаційно-економічних відносин, запровадженні інноваційних технологій вирощування і переробки соняшнику та удосконаленні інтеграційних відносин між виробниками і переробниками насіння соняшнику;У першому розділі «Наукові основи організаційно-економічних засад ефективного виробництва і переробки соняшнику» розкрито теоретичні аспекти та запропонована методика оцінювання економічної ефективності виробництва і переробки насіння соняшнику. Система показників, що відображає результативність виробництва і переробки в цілому, містить дві підсистеми - ефективність вирощування насіння соняшнику та ефективність виробництва олії. Сукупність технологічних факторів дасть можливість забезпечити необхідний обсяг виробництва, потрібну кількість продукції, що відповідатиме стандартам якості, при найменших витратах ресурсів на основі науково обґрунтованих систем виробництва і переробки насіння соняшнику та раціонального використання землі. У другому розділі «Тенденції розвитку виробництва та переробки соняшнику в аграрних підприємствах Київської області» досліджено природно-ресурсний потенціал регіону і його відповідність вирощуванню та переробці соняшнику, сучасний стан розвитку агропромислового комплексу у сфері виробництва та переробки соняшнику, проведено аналіз економічної ефективності вирощування і переробки насіння соняшнику. Основною олійною культурою держави є соняшник, який у загальному обсязі виробництва олійних культур займає більше ніж 63%, у господарствах Київської області соняшник становить близько 37% площі олійних культур.Комплексне дослідження проблеми ефективного виробництва та переробки соняшнику в Україні дозволяє зробити наступні висновки: 1. На основі теоретичних узагальнень нами визначено, що основними напрямами підвищення ефективного виробництва соняшникової продукції мають стати заходи, направлені на поліпшення організаційно-економічних засад ефективного виробництва і переробки продукції як на рівні держави, так і на рівні окремих товаровиробників, а саме: подолання диспаритету цін між продукцією сільського господарства та галузями-постачальниками ресурсів; вдосконалення в країні податкового законодавства; застосування пільгового кредитування аграріїв; покращення інвестиційного та інноваційного клімату аграрного виробництва, що призведе до зростання конкурентоспроможної продукції та рентабельності аграрного виробництва. Автором запропоновано структурно-логічну модель ефективного функціонування підприємств виробників соняшникової продукції, яка простежує вплив системи факторів: організаційно-економічних, агротехнологічних, соціальних та екологічних, вміле управління якими дасть змогу досягти поставлених цілей - забезпечення продовольчої безпеки держави та соціальної стабільності. Для дослідження вирощування і переробки соняшнику та економічної ефективності функціонування цієї галузі в ринкових умовах застосовувався системний підхід, що передбачає логічно-послідовну схему оцінювання сучасного стану виробництва, забезпеченості й ефективності використання природних, матеріально-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів аграрними підприємствами, які вирощують та переробляють насіння соняшнику. Олійно-жирова галузь України - одна із не багатьох, яка, навіть в умовах світової фінансово-економічної кризи, стрімко розвивається і є бюджетоформуючою галуззю національного господарства з потужним експортним потенціалом.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?