Організаційно-економічні умови розвитку виробництва сільськогосподарської продукції - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 160
Основи організації виробництва сільськогосподарської продукції агроформуваннями в умовах ринкових трансформацій. Природно-економічні умови діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості ТОВ "Крона" основним капіталом і ефективністю його використання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аграрний сектор, сільське господарство, в економіці будь-якої країни займає особливе місце і має низку особливостей. Сільське господарство засноване на використанні біологічних факторів рослин, що зумовлює розбіжність періоду виробництва з робочим періодом. Посткризове відновлення економіки України вимагає розвитку аграрного виробництва на інтенсивній основі, що дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни, гарантуючи кожній особі можливість повноцінного раціонального харчування якісними та безпечними продуктами харчування, а також реалізувати конкурентні переваги країни на світових ринках продовольства. Економічний результат діяльності підприємства, його фінансовий стан і майбутній розвиток залежать від того, наскільки раціонально організовано виробництво, чи відповідає воно сучасним вимогам оптимальності, гнучкості, мобільності, високої культури, екологічності, конкурентоспроможності тощо. Вони забезпечують найбільш повне й ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, зниження собівартості та підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці й ефективності виробництва, істотне скорочення тривалості циклу "дослідження - проектування - виробництво - реалізація" і підвищення темпів відновлення продукції та технічного розвитку виробництва.Іншими словами, виробництво являє собою певну технологію, відповідно до якої здійснюється трансформація вкладених ресурсів у кінцевий результат - продукцію (послуги) [8; 5]. Вони забезпечують найбільш повне й ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, зниження собівартості та підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці й ефективності виробництва, істотне скорочення тривалості циклу "дослідження - проектування - виробництво - реалізація" і підвищення темпів відновлення продукції та технічного розвитку виробництва. Технологія характеризує способи, варіанти виготовлення продукції і це обумовлює її функцію, яка спрямована на визначення можливих типів машин, інструменту, пристроїв, оснащення, складності робіт, рівня кваліфікації персоналу, норм витрат матеріальних ресурсів і часу для виробництва кожного виду продукції. У кожному конкретному випадку організація виробництва обґрунтовує економічну доцільність заходів, що передбачаються чи вже здійснюються, оскільки для підвищення ефективності виробництва недостатньо впровадити окремі заходи, що забезпечують тільки підвищення продуктивності устаткування, або зниження трудомісткості продукції, або поліпшення якості, або економію витрат сировини, енергії та ін. Особливостями організації виробництва є розгляд у взаємозвязку елементів виробництва і вибір таких методів та умов їх використання, які найповніше відповідають меті виробництва.Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Крона» знаходиться у с. Географічне положення господарства є досить вигідним, адже воно знаходиться у західній частині правобережного лісостепу - в зоні з родючими ґрунтами і достатнім зволоженням, що сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва. Господарство спеціалізується на вирощуванні та реалізації таких сільськогосподарських культур, як пшениця озима, пшениця яра, гречка, ячмінь озимий, горох, ріпак озимий, а також овочі відкритого грунту. З таблиці 2.1. можна зробити висновок, що площа сільськогосподарських угідь з 2010 р. по 2012 р. збільшилась на 6 га, а порівняно з 2011 р. зросла на 38 га. Розглянувши таблицю 2.2 можемо зробити висновок, що загальна вартість основного капіталу у 2012 р. становила 2573 тис. грн це означає збільшення їх вартості на 29 тис. грн або на 1,1%.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?