Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 218
Огляд наукових і прикладних засад стосовно визначення організаційно-економічних основ, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємств. Пошук шляхів підвищення переваг на ринку для суб"єктів господарювання в умовах глобалізації економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток економіки України повязаний із вирішенням важливої стратегічної задачі з підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств - основного субєкту, який формує конкурентоспроможність економіки України. Важливий фактор вирішення даної задачі - вивчення організаційно-економічних основ підвищення конкурентоспроможності підприємств, створення ефективної системи управління нею, яка б забезпечувала стійкі конкурентні переваги на ринку. Кондитерська промисловість України є розвинутою, високо конкурентоспроможною галуззю харчової промисловості, розвиток якої в ХХІ столітті характеризується зростанням обсягів виробництва, підвищенням якості та розширенням асортименту продукції. Актуальним є всебічне вивчення організаційно-економічних основ підвищення конкурентоспроможності підприємств, яке має на меті розробку оптимальної стратегії розвитку та удосконалення системи управління їх конкурентоспроможністю. Вагомий внесок у дослідження теорії конкуренції та вивчення конкурентних переваг, конкурентоспроможності підприємства та факторів, що визначають її стан, зробили вчені: Г.У першому розділі „Теоретико-методичні основи визначення конкурентоспроможності промислових підприємств” на основі аналізу та узагальнення теоретично-методичних положень вітчизняних та зарубіжних економістів висвітлено теоретичні основи конкурентоспроможності, конкуренції та конкурентних стратегій, визначено сутність організаційно-економічних основ підвищення конкурентоспроможності, проаналізовано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. В роботі представлена позиція автора щодо підходів, які характеризують організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств як подальший розвиток процесу управління конкурентоспроможністю підприємств з позиції системи економічних, організаційних та правових важелів, які використовуються на рівні підприємств та на державному рівні з метою забезпечення досягнення найбільших конкурентних переваг і найбільшої конкурентоспроможності підприємствами. Проведений аналіз існуючих методик оцінки конкурентоспроможності показав, що на практиці жоден із цих методів не дає обєктивної оцінки за всіма показниками діяльності підприємства, тому з метою проведення обєктивної оцінки конкурентоспроможності підприємства запропоновано одночасне застосовування кількох методів, кожен з яких в сукупності доповнює інші. Динаміка цін на сировину - ціни на основну сировину - цукор - справляють значний вплив на розвиток всієї промисловості, визначення конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, коливання цін на продукцію за рахунок зміни її собівартості. Виходячи з того, що конкурентну стратегію підприємства визначають фактори, які характеризують стан галузі, умови конкуренції в ній та фактори внутрішнього середовища підприємства, для обєктивної розробки конкурентних стратегічних альтернатив розвитку підприємств в роботі досліджені сильні та слабкі сторони лідерів ринку та підприємств, які займають 2-6% ринку, визначені конкурентні можливості та загрози для підприємств, проаналізовані зовнішні ризики та конкурентні переваги галузі.В роботі узагальнюються і розвиваються питання щодо оцінки, підвищення та зміцнення конкурентоспроможності підприємств шляхом підвищення конкурентоспроможності продукції, вдосконалення стратегій розвитку підприємств, проведення брендінгу та організації ефективних взаємовідносин з державними органами щодо зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Ґрунтовний аналіз розвитку кондитерської промисловості України за останні роки дав можливість визначити та узагальнити подальший розвиток кондитерської промисловості, який полягає в перетворенні ринку з олігополістичного типу на монополістичний. Оцінка рівнів конкурентоспроможності найбільших виробників кондитерської промисловості проводилася в роботі на основі удосконаленої методики оцінки конкурентоспроможності підприємств, яка базувалася на одночасному використанні декількох методів, а саме: структурного, функціонального, графічного та методу експертних оцінок. Результати розрахунків показали, що, окрім лідерів галузі, які є найбільш конкурентоспроможними на ринку - Корпорація „Roshen”, ЗАТ „А.В.К.” та ЗАТ „ВО „Конті”, також конкурентоспроможними виступають ЗАТ „Крафт Фудз Україна”, ЗАТ „Світоч”, ЗАТ „Житомирські ласощі” та інші виробники. Готова продукція підприємств кондитерської промисловості України сертифікується в системі міжнародних стандартів ISO 9001 шляхом ресертифікації на відповідність їй сертифікованої раніше продукції в системі ДСТУ.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?