Організаційне забезпечення стратегічного менеджменту на будівельному підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 156
Складові організаційного забезпечення стратегічного менеджменту. Види нормативної документації, що використовуються на підприємствах будівельної галузі. Методи аналізу ресурсного потенціалу, ефективності проведення господарської діяльності компанії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Структурний сукупність документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обовязки користувачів та експлуатаційного персоналу автоматизованої системи в умовах функціонування, перевірки та забезпечення роботоспроможності автоматизованої системи структура управління… на конкретному підприємстві, а також в межах цієї структури функції та задачі відповідних служб та відомств положення, інструкції, накази, кваліфікаційні вимоги та інші документи, що регламентують організаційну структуру роботи системи, і їх взаємодію з комплексом засобів системи Стосовно стратегічного менеджменту організаційне забезпечення відрізняється звуженістю спеціалізації, та більшою конкретизацією на окремих елементах, таких як звязок ОСУ зі стратегічним плануванням, розгляд ОСУ в ретроспективі та ін. Створення, або удосконалення діючих, та забезпечення ефективного функціонування окремих елементів організаційної системи (підсистем, рівнів, ланок, звязків тощо), а також організаційного механізму управління підприємством у відповідності до обраних стратегій таким чином, щоб ці організаційні елементи системи виступали як елементи стратегічного розвитку - це все й окреслює організаційне забезпечення стратегічного менеджменту. Субєктом організаційного забезпечення стратегічного менеджменту, є ланка або комплекс взаємоповязаних підрозділів організації, які за допомогою різних форм організаційного впливу, забезпечують розробку, балансування та виконання окремих складових «стратегічного набору». ДСТУ мають міжгалузеве використання і запроваджуються переважно на продукцію масового чи серійного виробництва, на норми, правила, вимоги, терміни та поняття, позначення й інші обєкти, регламентування яких потрібно для забезпечення оптимальної якості продукції, а також для єдності та взаємозвязку різних галузей науки, техніки, виробництва та культури.Дана посадова інструкція (далі - інструкція) визначає функціональні обовязки, права і відповідальність начальника відділу збуту (маркетингу). Начальник відділу збуту (маркетингу) призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора. Начальник відділу збуту (маркетингу) підпорядковується безпосередньо директору підприємства (директору комерційному). Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення: прейскуранти оптових цін на продукцію, що відпускається підприємством. Здійснює розроблення коротко-, середньо-та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що вироблюється підприємством.Начальник відділу збуту (маркетингу) має право: а) контролювати виконання планів виробництва і збуту продукції підприємства;Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.Орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством. Науковці дотримуються переважно єдиної точки зору, що стратегічний аналіз повинен охоплювати два самостійні напрямки: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства Тому, для організаційного забезпечення впровадження, чи реорганізації стратегії на будівельному підприємстві використовують різні пакети методів аналізного виду - PEST-аналіз, SWOT-аналіз. Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних орієнтирів підприємницької діяльності, які у поєднанні з мотивацією визначають основні напрями розвитку підприємства і встановлюють цілі підприємства. Отже, розглянувши динаміку основних показників згідно Звіту про фінансові результати можна сказати, що підприємство має позитивну тенденцію до розвитку, зокрема Чистий дохід (виручка) від реалізації в 2014 році зріс порівняно з 2013 роком на 1938,4 тис грн., у 2015 році порівняно з 2014р дохід також зріс, а саме на 7714,2 тис грн. Провівши PEST-аналіз ТОВ «Гефест», доцільно було б підмітити наступні особливості: політичні фактори мають прямий вплив тільки на юридичний відділ, тому юристів проінформувати про подальші прогнозні зміни; економічні фактори вказують нам на високо ймовірний приріст покупців, що дає маркетологам направлення для роботи; соціальні фактори голосно кричать про зміни в стилі життя та орієнтованість на ЕКО-житло, що натякає на внесення змін до стратегії на сучасний лад; розвиток НТП, в технологічних факторах, лиш дає змогу завчасному передбаченні появі тих чи інших технологій, змоделювати їх на власний розсуд, та першими вийти з ними на ринок, або використати їх у власному будівництві.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?