Організаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 124
Маркетинг як вираз орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення. Забезпечення оптимального співвідношення між попитом і пропозицією продукції визначеного виду і асортименту, просування товарів (послуг) на шляху від виробника до споживача.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
На сучасному етапі маркетинг розуміється як вираз орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, здатного не тільки реагувати на розвиток ринкової обстановки, але й самому змінювати параметри навколишнього середовища, забезпечуючи вихід на ринок, розширення ринку, забезпечення безпеки ринку. Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері виробничого і торговельного бізнесу, оскільки тут стоїть питання реалізації товару (продукції) та послуг. Позаяк не всі маркетологи є бездоганними з точки зору чесності та порядності, підприємствам потрібно розробляти корпоративні норми маркетингової етики - правила, якими повинен керуватися не лише кожен працівник служби маркетингу, а й усього підприємства. Що стосується соціальної відповідальності компаній по відношенню до власних працівників та споживачів то кожне підприємство та менеджер з маркетингу повинні визначити для себе певні норми соціальної відповідальності та етики. До типового функціоналу можна віднести: керівництво проведенням маркетингових досліджень і аналіз переваг споживачів; аналіз конкурентного середовища;визначення конкурентних переваг і синтез концепції нового бренду;сегментація і позиціонування бренду; стратегічне планування; керівництво просуванням брендів (реклама, PR, трейд-маркетинг, event-marketing, виробництво POS-матеріалів);аналіз ефективності маркетингових заходів; оцінка повернень від маркетингових інвестицій в бренд; ціноутворення; розробка і реалізація комунікативної стратегії; участь у плануванні системи дистрибуції; робота з рекламними і PR-агентствами.У даному курсовому проекті було аналізовано шляхи становлення та тенденцій розвитку ринкової економіки в Україні, а саме детально розглянуто період адміністративно-командної системи управління, яка панувала до переходу до ринкової економіки. Цей період характеризувався значною відсталістю у розвитку різних галузей промисловості, занепадом сільського господарства і погіршенням життя населення. Докорінні зміни у цій економіці відбулись з переходом до умов ринкової системи управління, яка значно швидше змогла вивести країну з кризи і започаткувала новий етап у ринкових відносинах держави. Роль та місце концепції маркетингу в сучасних умовах господарювання було висвітлено у 2 розділі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?