Організаційне забезпечення логопедичної роботи в умовах дитячої поліклініки - Статья

бесплатно 0
4.5 143
Основний зміст професійної діяльності та посадові обов"язки логопеда дитячої поліклініки. Порядок диспансеризації дітей з вадами мовлення. Зразки ведення звітно-облікової логопедичної документації. Комплектування груп і підгруп для корекційної роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Ключові слова: організація логопедичної роботи, посадові обовязки логопеда поліклініки, первинний прийом логопеда, розподіл робочого часу логопеда, профілактична робота логопеда, санітарно-просвітницька робота логопеда, диспансеризація дітей з вадами мовлення, логопедична документація, робота методичного обєднання логопедів. Ключевые слова: организация логопедической работы, должностные обязанности логопеда поликлиники, первичный прием логопеда, распределение рабочего времени логопеда, профилактическая работа логопеда, санитарнопросветительская работа логопеда, диспансеризация детей с нарушениями речи, логопедическая документация, работа методического объединения логопедов. Логопедом може працювати фахівець з вищою педагогічною освітою зі спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)», який володіє методиками діагностики, профілактики та корекції мовленнєвих функцій та методами нейропсихологічного обстеження інших вищих психічних функцій (ВПФ) в осіб з порушеннями мовлення. Логопед у своїй роботі керується чинним законодавством України з питань освіти та охорони здоровя громадян, наказами МОЗ та Міністерства освіти України, органів управління освітою та охороною здоровя та Положенням про логопеда дитячих лікувально-профілактичних закладів МОЗ України від 4.06.1996р. Основний зміст роботи логопеда в амбулаторно-поліклінічних закладах полягає у проведенні діагностичної, консультативної роботи, у наданні корекційної допомоги дітям з вадами мовлення, проведенні занять з виправлення мовленнєвих порушень у дітей, профілактиці мовленнєвих порушень і пропаганді логопедичних знань серед населення.Диспансеризація дітей, які не відвідують ДНЗ, 5-6 років у поліклініці (1 раз на місяць протягом року). Участь у роботі медико-психолого-педагогічної консультації: а) з прийому дітей у логопедичні групи (квітень-травень); З метою більш ефективної та координованої роботи логопеди дитячих лікувально-профілактичних установ створюють методичне обєднання, завданнями якого є: а) узагальнення та впровадження в практику передового досвіду фахівців; Керівництво методобєднання логопедів обирається методичною радою та затверджується наказом Головного управління охорони здоровя України.

План
Орієнтовний план роботи логопеда на навчальний рік Лікувальна робота

Комплектування груп дітей: - з дислалією (вересень, січень, березень);

- з дизартрією (вересень);

- із заїканням (вересень);

- з іншими вадами мовлення (вересень);

Випуск дітей із груп по закінченню курсу занять: - з дислалією (вересень, березень, травень);

- з дизартрією (травень);

- із заїканням (травень);

- з іншими вадами мовлення (за мірою закінчення корекційної роботи);

Первинний прийом пацієнтів протягом року (два вечірніх і один ранковий прийом щотижня).

Забезпечення комплексного психолого-медико-педагогічного впливу на дітей з дизартрією, з недорозвиненням мовлення, із заїканням (постійно протягом навчального року).

Індивідуальна робота з дітьми при тяжких порушеннях мовлення (за мірою необхідності).

Направлення дітей до спеціальних логопедичних установ: а) у логопедичні групи (січень, травень);

б) у мовленнєве відділення дитячої лікарні (протягом року);

в) у дитячий санаторій (за мірою роботи комісії);

г) в табір для заїкуватих (травень);

1. Виготовлення наочних посібників (протягом року).

Профілактична робота.

Консультації для вихователів за результатами обстеження мовлення дітей (вересень).

Консультації для вихователів старших та підготовчих груп з питань роботи над звуковимовою (жовтень).

Консультація для вихователів молодших і середніх груп з питань виховання у дітей загальних мовленнєвих навичок (жовтень).

Обстеження мовлення дітей старших і підготовчих груп у дитячих садках (вересень, жовтень, квітень).

Участь у роботі районного методичного кабінету (відповідно до плану).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?