Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Вплив глобалізаційних процесів на формування нового розуміння ролі та значення організаційної культури, особливо у сфері публічного управління. Взаємозв"язок організаційної культури, її людського фактору та ноосферної парадигми публічного управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Сучасний період розвитку людства відзначається появою теорій глобалізму та інформаціоналізму, зміною загальної парадигми управління, теорії організаційних та інформаційних систем. Вони знаходять своє відтворення у принципово нових організаційних формах з високим рівнем відкритості, гнучкості, адаптивності, превалюванням інформаційної підсистеми управління над адміністративною, що в сукупності обумовлює нове розуміння ролі та значення організаційної культури, особливо у сфері публічного управління. Іншими словами, організаційна культура та її людський фактор актуалізують ноосферну парадигму публічного управління, безпосередньо впливаючи на його ефективність і опосередковано - на рівень масової культури суспільства як продукту його глобалізації та інформаціоналізації. «Відповідно до цього теорія та практика публічного управління потребують нових концептуальних підходів до організаційної культури публічного управління і процесів її формування та розвитку, які сприятимуть вирішенню такої наукової проблеми в публічному управлінні, як відсутність системного забезпечення та реалізації потенціалу його організаційної культури» [2] у контексті ноосферної теорії. Отже, стає очевидним, що вирішення проблеми системного забезпечення та реалізації потенціалу організаційної культури публічного управління сприятиме забезпеченню відповідного соціокультурного рівня не тільки сфери публічного управління, а й масової культури суспільства. це особливо актуально для України, оскільки її публічне управління є багаторівневим, багатоаспектним явищем та системою, що включає в себе підсистеми державного і муніципального управління, бізнесові й суспільні інститути та інституції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?