Організаційна культура - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 43
Дослідження проблеми визначення юридичної та соціальної відповідальності корпорації, культури ділового листування і вплив управлінської культури на результативність діяльності підприємства. Вимоги до ділового листування. Мова і стиль офіційної переписки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Організаційна культура концентрує політику та ідеологію життєдіяльності організації, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику соціальних цінностей та норм поведінки.Юридична відповідальність - додержання конкретних законів і норм регулювання, які визначають, що може робити організація. Якщо баланс інтересів порушується , то група осіб чи окремий представник групи з числа зазначених вище може порушити питання про задоволення своїх вимог, передбачених законом чи корпоративними нормами. Акціонери можуть мати наступні права, надані їм нормами корпоративного права: - право знайомитися з документацією АТ; право передати (продати, подарувати і т д ) акції зареєструвати цей акт шляхом внесення запису до реєстру акціонерів; право вільно розпоряджатися акціями й опротестовувати дії керуючих, що змусили схилити акціонера продати чи купити акції (наприклад, зробивши невірну, що вводить є оману заяву про фінансову ситуацію корпорації).Через лист ведеться переддоговірне спілкування, зясовуються відносини між підприємствами, викладаються претензії, робляться пропозиції, йде обмін взаємовигідною інформацією . Для офіційного листа можна виділити наступні формальні аспекти: адреса одержувача (адресата), дата надіслання, індекс, тема листа, його характер, який визначається за допомогою ключових слів або за назвою (гарантійний, договірне, супровідний, рекламаційне, лист-нагадування, лист-підтвердження та ін). Стандартизація офіційного листа, спрощує процеси підготовки, оформлення і роботи з листами, повинна спрямовуватися логічної структури в мові офіційного листування широко поширене "нанизування відмінків", тобто розташування ланцюжком однакових відмінкових форм. Тисячі листів починаються зі слів: "згідно з протоколом", "В звязку з відмовою в завезенні", "Відповідно до Вашого прохання" і т. д. В офіційному листі приватна особа або представник фірми виступає як субєкт правовідносин, зміст таких листів ґрунтується на праві і може служити предметом прямої правової оцінки.Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і чуття державної мови, вміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови, застосування етичних норм поведінки - найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті.

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Юридична та соціальна відповідальність корпорації

2. Культура ділового листування

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?