Організаційна діагностика - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 49
Сутність, етапи та поняття організаційної діагностики. Застосування діагностичного інтерв"ю, анкетування та спостереження в організаційній діагностиці. Метод експертних оцінок в організаційній діагностиці. Розробка комплексу методик діагностики.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Актуальність теми курсової роботи, на мою думку, повязана з тим, що нині організаціям необхідно аналізувати діагностику свого бізнесу для того, щоб стабільно стояти на світовому ринку і прискорено розвиватися. Роботи, присвячені розгляду організаційної діагностики можна знайти у таких вітчизняних вчених як Щербина В.В., Пригожин А.І., Липатов С.А. та ін. Метою дослідження курсової роботи є отримати поняття про такий вигляд прикладної діяльності як діагностика організацій. · розглянути теоретичні моделі організаційної діагностики; · вивчити такі методи як анкетування, інтервю, аналіз документів та експертний метод в організаційній діагностиці;Організаційна діагностика застосовується для аналізу взаємодії підрозділів підприємства у процесі виробництва та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та виконання завдань, що передбачають досягнення соціального ефекту. Головним обєктом організаційної діагностики є проблеми, які необхідно вирішити, а адекватність і ефективність прикладних заходів, пропонованих консультантом, визначається, насамперед, якістю проведеної діагностики. Попередня діагностика, як правило, проводиться ще до укладення договору про консультування. Попередня діагностика зазвичай буває загальною, тобто охоплює всю організацію в цілому. У контексті попередньої діагностики консультантів цікавлять не стільки приватні проблеми, скільки інтегральні, які мають сильні внутрішні і зовнішні звязки, що визначають «обличчя» організації (наприклад, відсутність чіткої стратегії).У літературі існує досить багато таких моделей, які можуть бути використані консультантами. До ситуаційних моделей відносяться, наприклад, модель М. Вайсборд організація представлена шістьма основними параметрами: цілі, структура, система винагород, що підтримують механізми, відносини (звязку) і лідерство, - за допомогою яких здійснюється діагностика. Іншим питанням є величина невідповідності між тим «що є» і «що має бути» (Це висвітлює відповідність між організацією та зовнішнім оточенням). Ташмена є більш складною і базується на системному підході до організації - організація як «відкрита система» знаходиться в двосторонній постійній взаємодії з навколишнім оточенням.В даний час найбільш поширені два методологічно різних діагностичних підходів, що розрізняються розумінням природи обєкта діагностики: 1) Предметний (обєкт, що діагностується, розглядається як обєктивно існуюче квазіприродне утворення, яке розвивається за власними законами). Тут завдання діагноста максимально обєктивно описати досліджуваний обєкт на основі формальних показників і вихідних концептуальних схем; використовуються в основному кількісні методи діагностики; Діагност багато в чому покладається на інтуїцію, ситуація розглядається як унікальна, і, відповідно, обєкт не порівнюється з будь-яким нормативним зразком; використовуються переважно якісні методи діагностики. Для предметного підходу розробка ефективних засобів діагностики базується, як правило, на розвитку концептуальних і емпіричних модельних уявлень про досліджувану реальність. Основними проблемами діагностики, що спирається на положення предметного підходу, є: - неможливість побудови точних моделей досліджуваного обєкта, для обєктів будь-якого класу;Для отримання достовірної інформації в ході діагностичного дослідження має бути використано не менше двох різних методик, тому це компенсує можливі помилки і перешкоди, повязані з одним конкретним методом (наприклад, через спотворення результатів фактором соціальної бажаності). Методичні прийоми повинні давати достовірну та корисну інформацію для діагнозу. Це означає, що інструмент повинен бути чутливим (по відношенню до різних ситуацій) і надійним (давати константну інформацію в стабільних умовах. При виборі підходящої методики увага звертається на такі характеристики як низька вартість (сюди ж включається простота і швидкість заповнення методик), надійність, гнучкість (адаптованість до конкретної ситуації), здатність давати якісні дані і т.д. Консультант має або заздалегідь розроблений запитальник, якому він слідує в процесі інтервю (стандартизоване інтервю), або план інтервю, який в ході бесіди з респондентом може змінюватися при збереженні загальної мети опитування (нестандартизоване інтервю).Анкетування являє собою процедуру роботи із співробітниками організації за допомогою опитувального листа (запитальника). Анкетування в організаціях може проводитися у двох формах: 1. Анкетер, що працює з групою опитуваних з 10-20 чоловік, пояснює мету обстеження, правила заповнення анкети і, в разі виникнення складнощів в ході роботи, індивідуально консультує респондентів. Анкетер або вручає анкету респонденту, домовляючись про термін повернення при повторній зустрічі, або, пояснивши правила заповнення та цілі опитування, очікує заповнення анкети. При першому варіанті у респондента більше часу на обдумування відповідей, однак, зявляється можливість заміни респондента, виникає проблема повернення анкети.Спостереження починається з перших ознайомчих зуст

План
План

Вступ

1. Діагностика організацій як дослідницька діяльність

1.1 Організаційна діагностика: сутність, етапи та поняття

1.2 Теоретичні моделі

1.3 Основні підходи в діагностиці організацій

2. Методики організаційної діагностики

2.1 Діагностичне інтервю

2.2 Діагностичне анкетування

2.3 Діагностичне спостереження

2.4 Метод аналізу документів в організації

2.5 Метод експертних оцінок о організаційній діагностиці

3. Розробка комплексу методик організаційної діагностики

3.1 Програма прикладного дослідження

3.2 Діагностичне інтервю з керівниками структурних підрозділів організації

3.3 Анкета для вивчення мотивації працівників до праці

3.4 Сценарій експертного опитування

Висновки

Список використаної літератури організаційний діагностика експертний методика

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?