Організаційні та методичні основи аналізу кон’юнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг - Статья

бесплатно 0
4.5 190
Алгоритм і рівні аналізу кон’юнктури світового ринку у сфері готельних і ресторанних послуг. Основні показники підприємств ресторанного господарства. Система показників для аналізу кон’юнктури ринку. Структура кон’юнктурного огляду ринку готельних послуг.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Саме тому в процесі засвоєння цієї теми спочатку слід зосередитися на таких стадіях процесу аналізу конюнктури світового ринку готельних і ресторанних послуг: - виділити складові елементи, окремі оцінки, статистичні показники світового ринку готельних і ресторанних послуг і побудувати динамічні ряди за кожним показником. визначити значимість і напрям основних конюнктуроформуючих факторів за допомогою побудови динамічних рядів, які відображають зміни впливу кожного з факторів на конюнктуру світового ринку готельних і ресторанних послуг минулого; Другий, більш високий, рівень аналізу має на меті виявлення причинно-наслідкових звязків, головних умов, що визначають ринкову ситуацію у готельно-ресторанній справі, виявлення тенденцій у напрямі економічних показників і причин змін, які відбуваються на ринку готельно-ресторанних послуг, тобто цей рівень передбачає чітке виділення чинників, під впливом яких формується конюнктура світового ринку готельних і ресторанних послуг у період, що розглядається. Аналіз має завершуватися прогнозом розвитку світового ринку готельних і ресторанних послуг, його конюнктури. Для кількісної оцінки змін, які відбуваються на світовому ринку готельних і ресторанних послуг, і визначення тенденцій розвитку його конюнктури необхідно відібрати показники, що відображають вплив на конюнктуру найбільш значущих для цього ринку чинників.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?