Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці - Реферат

бесплатно 0
4.5 83
Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. Функції та умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 3. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 4. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя а) Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установ­ки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування. б) Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення. в) Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні. г) Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення. 6. Класичним прикладом цього є досвід А. Макаренка. Мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом самовираження і самоутвердження його особистості. Ця думка В. Сухомлинського розвиває висновки А. Макаренка. Особливо наголошував на своєрідній психотерапевтичній функції слова вчителя, вважаючи це обовязковою умовою спілкування - діалогу між учителем та учнями. Можна говорити про професійні особливості мовленнєвої діяльності педагога, а саме: а) учитель спеціально організовує цю діяльність, керує нею залежно від умов педагогічного спілкування; 6) кінцевим результатом такої діяльності є досягнення гуманістично спрямованої мети, повязаної з вихованням учнів; в) добір мовних і мовленнєвих засобів здійснюється залежно від потреб, завдань взаємодії вчителя з учнями; їх ефективність прогнозується; г) мовленнєва діяльність педагога в реальній ситуації спілкування будується на відтворенні (рефлексії) стану, поведінки, реакції учнів, вона регулюється змістом зворотної інформації, яку отримує вчитель; д) мовлення вчителя є предметом його педагогічного аналізу й самоаналізу, постійного самовдосконалення. Аналізуючи мовлення педагога, нерідко використовують вислів «комунікативна поведінка».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?