Мотиваційний механізм управління витратами підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 106
Проведення дослідження економічної категорії витрат, підвищення її значущості у розвитку теорії і практики. Обґрунтування необхідності впровадження в діяльність підприємств ефективної системи мотивації праці робітників на основі аналітичних оцінок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мотиваційний механізм управління витратами підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На основі проведеного аналізу запропоновано узагальнену класифікацію витрат за цілями управління ними: з визначення собівартості та фінансових результатів діяльності підприємства; з проведення аналізу та планування витрат; з мотивації робітників підприємства; з контролю за витратами. Визначено категорії: „мотивація” як комплекс матеріальних і моральних стимулів, спрямованих на підвищення зацікавленості як окремого індивідуума, так і колективу в цілому в кінцевих результатах праці в умовах обмеженості ресурсів; „мотиваційний механізм” як динамічні економічні та соціальні відносини між дійовими особами підприємства: адміністрацією та робітниками, що передбачає єднання процесів оптимізації витрат підприємства і підвищення добробуту та морального задоволення робітників, використовуючи відповідні форми, методи, інструменти та важелі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?