Модель розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органами державної прикордонної служби України - Статья

бесплатно 0
4.5 232
Авторська педагогічна модель розвитку економічної компетентності у офіцерів органу управління Державної прикордонної служби України. Огляд цільового, змістовного, процесуального і контрольно-оціночного блоків, мотиваційного, корекційного етапів методики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Модель розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органами державної прикордонної служби України Постановка проблеми у загальному вигляді. Економічна освіта на сучасному етапі розвитку України визначається завданнями переходу до демократичної і правової держави, ринкової економіки, необхідності наближення до світових тенденцій економічного і суспільного розвитку. Для забезпечення умов оволодіння сучасними економічними знаннями для студентів неекономічних вищих навчальних закладів потрібно: переглянути перелік дисциплін загальноекономічної підготовки за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; вжити заходів щодо поліпшення навчально-ме- тодичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін. Особливості моделювання педагогічних систем і процесів досліджували І. Фролов [14], М. Ярмаченко [15], А. Дахін [4] та ін. Метою моделі визначено розвиток економічної компетентності слухачів ДПСУ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?