Моделі обміну інформацією - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 48
Поняття інформації та її властивості. Одержання, транспортування та обробка інформації. Комунікаційний процес і форми обміну інформацією на сучасному етапі. Семіотичні моделі комунікацій. Особливості обміну інформації в управлінській діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Кафедра документознавства КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Діловодство та архівна справа» на тему: «Моделі обміну інформацією» Виконала: студентка III курсу гр. ДМ-67 денної форми навчання Соколовська Ірина Науковий керівник: к.п.н., доцент Сидоренко А.І. МИКОЛАЇВ-2010 Зміст Вступ Розділ 1 Базові інформаційні процеси , їх характеристика і моделі 1.1 Поняття інформації та її властивості 1.2 Одержання, транспортування та обробка інформації 1.3 Поняття інформації барєрів і шумів Розділ 2 Теоретичні засади дослідження інформаційного обміну на сучасному етапі 2.1 Комунікаційний процес і форми обміну інформацією 2.2 Семіотичні моделі комунікацій Розділ 3 Особливості обміну інформації в управлінській діяльності 3.1 Перешкоди на шляху ефективного обміну інформацією 3.2 Управлінська інформація і закономірність її руху ВСТУП На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшується обсяг повідомлень. В результаті збільшується витрати часу на перевантаження різних ланок управління . У свою чергу стрімке поширення новітніх засобів звязку визначило ще й новий етап розвитку різноманітних інформаційно-психічних операцій. В даний час не існує єдиного визначення терміну інформація З точки зору різних областей знання, дане поняття описується своїм специфічним набором ознак. Інформація - сукупність даних, зафіксованих на матеріальному носієві, збережених і поширених в часі і просторі. Відомості про навколишній світ і процеси, що протікають в нім, сприймані людиною або спеціальним пристроєм. Інформація і її властивості є обєктом дослідження цілого ряду наукових дисциплін, таких як теорія інформації (математична теорія систем передачі інформації), кібернетика (наука про звязок і управління в машинах і тваринах, а також в суспільстві і людських істотах), семіотика (наука про знаки і знакові системи), теорія масової комунікації (дослідження засобів масової інформації і їх впливу на суспільство), інформатика (вивчення процесів збору, перетворення, зберігання і передачі всіх видів інформації і засобів їх автоматизованої обробки), соционіка (теорія інформаційного метаболізму індивідуальної і соціальної психіки), інформодінаміка (наука про відкриті інформаційні системи), інформациология (наука про здобуття, збереження і передачу інформації для різної безлічі обєктів) і так даліы, поиска У інформатиці найчастіше використовується наступне визначення цього терміну: Інформація - це усвідомлені відомості про навколишній світ, які є обєктом зберігання, перетворення, передачі і використання. Людина завжди прагнула мати можливість поділитися своєю інформацією з іншими людьми і знайти надійні кошти для її передачі і довготривалого зберігання. Основні види інформації по її формі вистави, способам її кодування і зберігання, що має найбільше значення для інформатики, це: графічна або образотворча - перший вигляд, для якого був реалізований спосіб зберігання інформації про навколишній світ у вигляді наскальних малюнків, а пізніше у вигляді картин, фотографій, схем, креслень на папері, полотні, мармурі і ін. матеріалах, що змальовують картини реального світу звукова - світ довкола нас повний звуків і завдання їх зберігання і тиражування було вирішене з винахід звукозаписних пристроїв в 1877 р. (див., наприклад, історію звукозапису на сайті); її різновидом є музична інформація - для цього вигляду був винайдений спосіб кодування з використанням спеціальних символів, що робить можливим зберігання її аналогічно графічній інформації; текстова - спосіб кодування мови людини спеціальними символами - буквами, причому різні народи мають різні мови і використовують різні набори букв для відображення мови; особливо велике значення цей спосіб придбав після винаходу паперу і книгодрукування; числова - кількісна міра обєктів і їх властивостей на навколишньому світі; особливо велике значення придбала з розвитком торгівлі, економіки і грошового обміну; аналогічно текстовій інформації для її відображення використовується метод кодування спеціальними символами - цифрами, причому системи кодування (числення) можуть бути різними; відеоінформація - спосіб збереження «живих» картин навколишнього світу, що зявився з винаходом кіно Існують також види інформації, для яких до цих пір не винайдено способів їх кодування і зберігання, - це тактильна інформація, передавана відчуттями, органолептична, передавана запахами і смаками і ін. Для передачі інформації на великі відстані спочатку використовувалися кодовані світлові сигнали, з винаходом електрики - передача закодованого певним чином сигналу по дротах, пізніше - з використанням радіохвиль З появою компютерів (або, як їх спочатку називали в нашій країні, ЕОМ - електронні обчислювальні машини) спочатку зявився засіб для обробки числової інформації. Інформацію можна назвати повною, якщо її вистачає для розуміння і ухвалення рішень. Один і той же вміст може бути виражене на різних природних (розмовних) мовах, записане у вигляді математичних

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?