Загальна характеристика обстежених співробітників фінансово-кредитних установ з невротичними розладами - Статья

бесплатно 0
4.5 195
Надання опису специфічних особливостей умов праці для співробітників банку та відділень пенсійного фонду (ВПФ), чинників негативного впливу, які обумовлюють виникнення невротичних розладів. Підвищена відповідальність за результат діяльності у працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Загальна характеристика обстежених співробітників фінансово-кредитних установ з невротичними розладами М.О. Соловйова Анотації М.О. Solovyova General characteristics of the surveyed employees of financial institutions with neurotic disorders The article presents a general description of the 270 employees of financial institutions, the analysis of the specific features of working conditions for employees of banks and pension funds, the negative impact of the factors that determine the occurrence of neurotic disorders. It was found that in a group of employees surveyed banks emotional stress was observed in 60.3 ± 3.4 % cases that significantly more (p = 0.01 criterion X2), than in the pension funds (41.0 ± 6.3 % of cases). The most significant factors also have an increased responsibility for results: a group of employees of banks, it was observed in 56.0 ± 3.4 % of cases, and in the group of employees of pension funds 44.3 ± 6.4 % and forced violation of the regime of work and rest, that there were bank employees in 38.3 ± 3.4 % cases, employees pension fund - 19.7 ± 5.1 %. Also describes the design, organization and methods of research, presented Stages of developed psy- chohygienic, psychotherapeutic interventions. Keywords: employees of financial institutions, research methods, neurotic disorders, psychotherapy негативний невротичний банк співробітник У статті подано загальну характеристику 270 співробітників фінансово-кредитних установ, наданий опис специфічних особливостей умов праці для співробітників банку та відділень пенсійного фонду (ВПФ), чинників негативного впливу, які обумовлюють виникнення невротичних розладів. Встановлено, що в групі досліджуваних працівників банків емоційне напруження спостерігалося в 60,3 ± 3,4 % випадків, що статистично значимо частіше (р = 0,01 за критерієм X2), ніж у групі ВПФ (41,0 ± 6,3 % випадків). Ключові слова: співробітники фінансово-кредитних установ, методи дослідження, невротичні розлади, психопрофілактика, психотерапія М.А. Соловьева Общая характеристика обследованных сотрудников финансово-кредитных учреждений с невротическими расстройствами В статье представлена общая характеристика 270 сотрудников финансово-кредитных учреждений, проведен анализ специфических особенностей условий труда для сотрудников банка и пенсионного фонда, факторов негативного воздействия, которые обусловливают возникновение невротических расстройств. Хека і Х. Хесса; методики Визначення стресостійкості та соціальної адаптації за Томасом Холмсом і P. Pare; тесту Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна; методики диференціальної діагностики депресивних станів за Зунге в адаптації Т.І. Балашової; госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?