Забезпечення точності вимірювання акустичним газоаналізатором на необхідному рівні - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 157
Теоретичні засади роботи акустичного газоаналізатора. Розроблення алгоритму програми визначення відсоткового вмісту газів суміші за виміряним значенням частоти. Випадкові та систематичні похибки. Охорона праці. Нормативні рівні небезпечних чинників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Анотація В бакалаврській кваліфікаційній роботі розглянуто принцип роботи акустичного газоаналізатора. Була проведена порівняльна характеристика розробленого газоаналізатора з газоаналізаторами інших типів. Складено алгоритм програми визначення відсоткового вмісту газів суміші за виміряним значенням частоти. Також був досліджений вплив добротності та шумів на точність акустичного резонатора, проведений аналіз випадкових та систематичних похибок. Anmerkung Іn Dіplomarbeіten Prіncіples of acoustіc Gasanalysator. War vergleіchende Eіgenschaften der entwіckelten Gasanalysator Gasanalysator mіt anderen Arten durchgeführt. Fertіg-Algorіthmus bestіmmt Prozentsatz Gasgemіsch Messwert der Frequenz. Auch wurde untersucht dіe Auswіrkungen von Lärm auf dіe Verdіenste und dіe Genauіgkeіt der akustіschen Resonator, der Analyse der zufällіgen und systematіschen Fehlern. Вступ Газоаналізатори, прилади, що вимірюють вміст (концентрацію) одного або декількох компонентів у газових сумішах. Кожен газоаналізатор призначений для в

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?