Забезпечення точності механічної обробки шляхом настроювання технологічних систем - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 155
Методи настроювання технологічних систем. Настроювання статистичне, за пробними заготовками та за допомогою робочого калібру, універсального вимірювального інструменту. Настроювання металорізального обладнання за державними стандартами на заданий рівень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Задача керування точністю обробки і зниження її похибок розв’язується за декількома напрямками: 1)точнісні розрахунки і здійснення первісного настроювання верстатів, які забезпечують мінімальні систематичні похибки, що пов’язані з настроюванням, а також реалізація найбільшого періоду роботи верстатів без піднастроювання; 2)розрахунки режимів різання із врахуванням фактичної жорсткості технологічної системи, при яких забезпечується потрібне уточнення заготовок в процесі їх обробки; 3)точне керування (ручне, автоматичне) процесом обробки та своєчасне піднастроювання верстатів. Статичне настроювання Метод статичного настроювання полягає у встановленні різальних інструментів по різних калібрах і еталонах на нерухомому верстаті. Для виключення небезпеки появи браку у випадку, коли поле допуску перевищує поле розсіювання, тобто Δр [6σ/(T - 6σ)]2 (5) За даними професора А.Б. Яхіна, кількість пробних заготовок може бути прийнята від двох до восьми. Умову обробки заготовок без браку за відсутності впливу систематичних похибок із врахуванням рівняння (4) можна представити у вигляді формули: (6) В загальному випадку, коли систематичні похибки чинять суттєвий вплив на точність обробки заготовок, умова обробки заготовок без браку набуває вид: (7) Необхідно відмітити, що введена в вирази (4)-(6) величина допуску настроювання Tн не збігається з похибкою настроювання Δн.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?