Забезпечення стійкості роботи обєкта народного господарства і проведення аварійно-відбудовних робіт в районах ураження - Реферат

бесплатно 0
4.5 223
Підготовка обєктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС. Проведення рятувальних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження і в районах стихійного лиха.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ПЛАН Підготовка обєктів народного господарства до усталеної роботи в умовах воєнного часу Проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт у вогнищах ураження (зараження) і в районах стихійного лиха Список використаної літератури ПІДГОТОВКА ОБЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДО УСТАЛЕНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ Забезпечення стійкості роботи обєкта народного господарства в умовах НС - одне з основних завдань ЦО. Під стійкістю функціонування обєкта розуміють здатність його в умовах НС випускати продукцію в запланованому обсязі й номенклатурі, виконувати всі свої функції, а у випадку аварії, катастрофи, пошкодження - відновлювати виробництво в мінімально короткий термін. На стійкість функціонування обєкта господарювання (ОГ) у НС впливають такі чинники: надійність захисту робітників і службовців від наслідків НС - аварій, катастроф, від первинних і вторинних факторів зброї масового ураження (ЗМУ); здатність інженерно-технічного комплексу обєкта протистояти цим впливам; надійність системи постачання обєкта всім необхідним для виробництва продукції (сировиною, паливом, енергією, газом, водою і т.д.); стійкість і безперервність керування виробництвом і ЦО; підготовленість обєкта до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР) і відбудовних робіт; район розміщення обєкта; внутрішнє планування і забудова території; виробничі звязки; системи управління; системи енергопостачання; технологічний процес; підготовленість до відновлення виробництва. Ці вимоги закладені в нормах проектування інженерно-технічних заходів (ІТЗ) ЦО, а також у розроблених на їхній основі нормативних документах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?