Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 231
Проблеми формування національної свідомості дітей та молоді, які є фактором оновлення суспільства. Впровадження гри як методу фізичного виховання у народній педагогіці. Формування фізичної діяльності учнів засобами українських народних рухливих ігор.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра фізичного виховання ДИПЛОМНА РОБОТА «Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор» Виконала студентка 31 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Піддубна Любов Ярославівна Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Огнистий Андрій Володимирович Тернопіль-2009 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 1.2 Гра як метод фізичного виховання у народній педагогіці Розділ 2. Дослідницько-експериментальна робота 2.1 Формування фізичної діяльності учнів засобами українських народних рухливих ігор 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена складними процесами українського державотворення, динамічними змінами в суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни, які потребують утвердження національної свідомості українців, усіх громадян України. Саме становлення національної держави виявило постійне зацікавлення науковців і громадськості до нової проблеми - формування національної свідомості дітей та молоді, яка є фактором оновлення суспільства. Державна національна програма „Освіта” (Україна в ХХІ столітті) визначає головною метою національного виховання ставить успадкування школярами надбань історії свого народу, мови, культури, звичаєвості, духовної моральності. Саме школа і покликана формувати національну свідомість, починаючи від початкових класів і завершуючи середньою школою. Від успішного розвязання цих завдань залежить наше майбутнє, а отже і зміцнення державної незалежності. Національне виховання є одним із головних пріоритетів сучасної освіти, його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури. При цьому „національне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в школі, забезпечується всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України” [49, 55]. Якщо предметом уваги дитини стає національне, рідне, а вчитель спонукає дитину поставитись до нього прихильно, то це є шлях до формування національної свідомості. В різні епохи свого духовного розвитку людина мріяла про можливість поєднати в собі міцність духу, розум мудреця і силу атлета. При цьому на необхідність використання ігор у вихованні здавна звертали увагу видатні вчені і педагоги - Д. Дідро, Я.А. Коменський, В.А. Лай, М. Монтень, К.Д. Ушинський. Однак аналіз публікацій свідчить про те, що не з’ясовано вплив національних рухливих ігор на морфофункціональний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Таким чином, велике соціальне та педагогічне значення проблеми використання українських національних рухливих ігор у фізичному вихованні школярів зумовило вибір дослідження. Це зумовлено тим, що саме фізичне виховання є важливим компонентом гуманітаризації та гуманізації освіти, формування у підростаючого покоління фізичного та морального здоров’я до активного життя і професійної діяльності [58, 52]. Курок, Г.В. Воробей, М. Данилевич, В.І. Левків, Є.Н. Приступа, М.П. Сигловий, В.А. Старков, А.В. Цьось), які наголошували на тому, що народні рухливі ігри є важливим компонентом і складовою частиною національної фізичної культури. Усі видатні педагоги минулого і сучасного досягли високого наукового злету завдяки тому, що свою педагогічну творчість будували на ґрунті народної педагогіки. У народі побутує чимало правил і приписів, виражених у крилатих народних висловах, прислівях і приказках, які вказують на те, що потрібно чи не потрібно робити, як-от: „Нових друзів наживай, старих не забувай”, „Не пнись бути найвищим, а вчись бути корисним”, „Зобовязався словом - закріпи ділом” [45]. Формування навички правильної постави в статичних положеннях і під час рухової діяльності - складний і тривалий процес. Народною уявою, наприклад, створено такі прекрасні образи жінок-богатирок, як поляниця Настасія Микулична - дружина богатиря Добрині, Настасія-королівна - дружина богатиря Дуная, Маруся - козацька дочка [41, 54]. Сюжет - це задум (тема) та порядок рухових дій, що розкривають цей задум чи тему. Боберського [2] та О. Суховерської. Народні педагоги вважають, що все, чого людина досягає у житті, значною мірою приходить завдяки самовихованню. На Україні рідко які свята обходяться без силових змагань та різних випробувань.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?