Єврейські громади Поділля у XV - першій половині ХХ століття - Статья

бесплатно 0
4.5 108
Аналіз процесу зародження та розвитку єврейської національної меншини Поділля у XV-XX ст. Демографічний та соціально-економічний аспекти розвитку цієї національної громади регіону. Основні соціально-економічні характеристики єврейського населення регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УДК 94(477.43/.44=411.16)(09) Єврейські громади Поділля у XV - першій половині ХХ століття Кононенко В. В. Анотація єврейський меншина демографічний громада У статті аналізується процес зародження та розвитку єврейської національної меншини Поділля. Хронологічні рамки дослідження - від початку XV до першої половини XX ст. Автор детально аналізує демографічні процеси серед євреїв Поділля та визначає основні соціально-економічні характеристики єврейського населення регіону. Ключові слова: євреї, національна меншина, Поділля, Україна, демографія, соціально-економічний розвиток, єврейські містечка, зайнятість населення. Заохочення до лихварства і торгівлі у період Польського королівства, “смуга осілості”, заборона володіти землею та займатись сільським господарством за часів Російської імперії, участь у радянських ідеологічних та економічних експериментах визначали буття єврейського народу. Завданнями статті є аналіз демографічних процесів від початку XV до 1 половини XX ст., характеристика структури, зайнятості єврейського населення, впливу євреїв на соціально-економічні процеси регіону. Серед основних праць використаних у статті варто відзначити праці Л.Баженова, Л.Іваневич, В.Станіславського, М.Лутай, В.Доценко.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?