Управління персоналом - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 41
Сучасний підхід щодо управління людськими ресурсами. Особливості методів, форм та структури управління розвитком персоналу. Аналіз і оцінка відповідної системи на підприємстві, що вивчається, розробка ефективних заходів менеджменту щодо її вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У функціональному відношенні під управлінням персоналом розуміється виконання таких найважливіших елементів: визначення загальної стратегії; планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу; залучення, відбір та оцінка персоналу; підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка; система просування по службі (управління карєрою); звільнення персоналу; побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технологічних звязків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; політика заробітної плати та соціальних послуг; управління витратами на персонал [6, 112]. В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурні підрозділи в організації, які несуть відповідальність за роботу з персоналом. Ось чому менеджери структурних підрозділів повинні приділяти багато часу виконанню функцій з управління персоналом: розміщують працівників на відповідні робочі місця; стежать за навчанням співробітників, якістю та своєчасним виконанням робіт; зацікавлені у професійній відповідності працівників; залучають нових працівників; беруть участь у прийомі на роботу, просуванні по службі, звільненні з роботи; створюють умови для творчої співпраці; приймають рішення щодо проблем, які безпосередньо впливають на людей; контролюють трудові витрати; шукають шляхи запобігання майбутнім ускладненням; забезпечують мікроклімат у колективі; турбуються про здоровя і фізичний стан працівників. Таким чином, управління персоналом в організації здійснюють лінійні менеджери, функціональні менеджери і спеціалісти - менеджери структурного підрозділу по роботі з персоналом. Склад підсистем системи управління персоналом, організаційна структура, вимоги до робітників і їх чисельність залежать від змісту, кількості і трудомісткості функцій управління персоналом.До основних її завдань належать: захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних звязків; забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи; контроль за додержанням законодавства України про митну справу; використання засобів митного регулювання торгово-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві; здійснення митного контролю, митного оформлення та оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями; здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних звязків державних інтересів на зовнішньому ринку; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи та інші завдання [31]. Дніпропетровськ було розташоване Дніпропетровське територіальне митне управління, якому підпорядковувались Бердянська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Криворізька митниці, і яке потім стало називатися Дніпровською регіональною митницею. Регіональній митниці також підпорядковувалися Бердянська, Запорізька, Криворізька митниці, а також митні пости «Павлоград», «Новомосковськ», «Дніпродзержинськ», «Верхньодніпровськ», які розташовані в зоні її діяльності. До складу митниці входять наступні структурні підрозділи: Управління інфраструктури: основними функціями управління є здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів митниці та посадових осіб, організація зберігання товарів та транспортних засобів, що переходять у власність держави, або вилучені у справах про порушення митних правил; забезпечення розвитку інфраструктури в зоні діяльності митниці, облаштування та утримання територій, будівель, споруд та приміщень; організація ефективної експлуатації та зберігання технічних систем митного контролю; забезпечення підрозділів митниці якісним звязком; ведення діловодства в митниці, організація контролю за виконанням документів в митниці. Переклад посадової особи митниці в інший структурний підрозділ цієї ж митниці оформлюється наказом начальника митниці в межах його компетенції на підставі заяви зацікавленої особи, при цьому у необхідних випадках проводиться узгодження з вищими митними органами.Розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування будь-якої організації, особливо в умовах сучасних змін у вимогах до професійних знань на тлі науково-технічного прогресу. Розвиток персоналу сприяє зростанню умінь, навичок, знань працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний рівень, все це в свою чергу підвищує конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці. За умов безперервного навчання і підвищення кваліфікації найманих працівників підприємства, управлінці не мають необхідності звільняти робітників і витрачати кошти на підбір, навчання і підготовку нового персоналу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?