Управління персоналом в ТОВ "Інтерблок" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 72
Поняття і функції системи управління персоналом підприємства у розвинених країнах, її соціальні аспекти. Аналіз складу та чисельності персоналу підприємства ТОВ "Інтерблок", система підвищення його кваліфікації. Оцінювання професійного рівня працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Важливим розділом науки управління є управління персоналом. Люди – один з найважливіших факторів виробництва, тому і управління персоналом відіграє найважливішу роль у досягненні організацією бажаної мети. управління персонал кваліфікація професійний Сьогодні загальновизнано, що серед комплексу проблем менеджменту особливу роль грає проблема удосконалювання управління персоналом фірми. Для того щоб такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкретній області, але і поінформованість про нестатки керівників нижчої планки. Мета роботи: проаналізувати організацію системи управління персоналом в умовах перехідної економіки України (на прикладі конкретного підприємства) та розглянути можливі шляхи її вдосконалення.Комплексний підхід до управління як єдності усіх функцій дозволив виділити нове в характері управління - функцію керівництва персоналом. Керівництво персоналом як функція управління покликана поєднувати, координувати і інтегрувати всі інші функції в єдине ціле. Чим складніше система функцій управління, тим гостріше перед керівництвом встає задача постійного удосконалювання управління як у середині кожної функції, так і в міжфункціональному аспекті. У їхні обовязки входить: складання загального плану роботи; обєднання людей для роботи; керівництво роботою; узгодження роботи окремих частин організації й окремих працівників; контроль за роботою. У сучасних умовах перетерпіла істотні зміни мотивація керівництва персоналом: переважне значення придбали соціально-економічні і соціально-психологічні методи управління персоналом над адміністративними; керівництво тепер спрямоване на здійснення співробітництва персоналу й адміністрації для досягнення намічених цілей; одержав розвиток принцип колегіальності в управлінні.У противному випадку існує ризик найняти працівника, особисті і професійні якості якого не зовсім чи зовсім не відповідають необхідним. Після проведення аналізу змісту роботи майбутнього працівника, створюється посадова інструкція, у якій вказуються основні обовязки, які потрібно виконувати, навички й уміння, який потрібно володіти, а також права, якими володіє працівник. Просування по службі сильно мотивує працівника, а організації не доводиться навчати нового фахівця багатьом нюансам роботи в організації. При доборі кадрів керівництво відбирає зі створеного в ході набору резерву кандидатів, тих, що найбільше підходять для роботи на підприємстві (організації). Навчання потрібно не тільки при надходженні людини в організацію, але і при переводі на нову посаду чи просуванні, при дорученні працівнику нових видів роботи, а також, якщо при перевірці встановлено, що працівнику не вистачає визначених навичок чи знань для роботи, яку він виконує.Вона створюється в тісному взаємозвязку з технічною системою і не передається в розпорядження підрозділів по управлінню виробництвом. При груповому підході до організації і управління виробництвом оплата праці провадиться на конкурентній основі, щоб зацікавити в конкретній роботі найбільш кваліфікованих працівників. Груповий підхід до організації роботи, створення умов для тісної взаємодії різних груп сприяють усуненню барєрів між різними категоріями персоналу, формуванню сприятливого психологічного клімату в процесі співробітництва, відсутності підпорядкування по ієрархії одних працівників іншим. Методи, що використовують "людський фактор" для підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва, частіше застосовуються японськими фірмами, тим часом як американські фірми більше орієнтовані на використання традиційних методів управління персоналом. У процесі вирішення таких задач, як пошук нових форм організації роботи, оплати праці, системи участі в управлінні, стали широко використовуватися групи і робочі бригади, що складаються з фахівців різної кваліфікації, що відповідають за випуск нової продукції або за нові форми організації праці.Розглянемо розміри чисельності персоналу ТОВ «Інтерблок»; динаміку чисельності персоналу у часі по рокам; розподіл персоналу по чисельності між головною керуючою конторою та книжковими магазинами; структуру персоналу по співвідношенню керівників, спеціалістів та робітників; структуру персоналу по освітньому рівню; структуру по віку та статі; скорочення персоналу за останній час, яки відображають зміни потреб організації у працівниках різних напрямків. В складі персоналу підприємства керівний склад (директори, заступники директорів, адміністратори) складає 19 працівників, або 23%; спеціалісти (бухгалтери, юристи, товарознавці) складають 11 чоловік, або 13,4%; робітники (продавці, слюсарі, прибиральниці, вантажники, двірники, комірники, водії) складають 52 штатних одиниць, або 63,6% Це пояснюється тим, що підприємство займається роздрібною торгівлею та частково виготовленням паперових канцелярських виробів (блокноти, папки та ін.), де найбільшу трудомісткість мають процеси по переміщенню, зберіганню, продажу товарів.

План
ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1 Загальні положення управління персоналом у розвинених країнах

1.2 Поняття і функції системи управління персоналом підприємства

1.3 Соціальні аспекти управління персоналом і соціально-економічна політика підприємства

Розділ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІНТЕРБЛОК»

2.1 Аналіз складу та чисельності персоналу підприємства

2.2 Планування чисельності персоналу

2.3 Система підвищення кваліфікації персоналу

2.4 Оцінювання професійного рівня

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ІНТЕРБЛОК»

3.1 Вдосконалення системи ефективної робочої сили

3.2 Вдосконалення системи підготовка ефективної робочої сили

3.3 Поліпшення системи збереження ефективної ефективної робочої сили

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?