Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації - Статья

бесплатно 0
4.5 149
Основні прийоми та методи управлінського впливу на персонал підприємств та організацій з урахуванням їх трудової мотивації. Суть мотиваційної моделі за методами дії на працівників. Вивчення інтересів та потреб кадрів для досягнення цілей організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Харківський інститут бізнесу і менеджменту УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇУправління персоналом відноситься до найважливіших напрямків розвитку та практичної реалізації менеджменту сучасних підприємств. Складність вирішення проблеми управління персоналом міститься у недосконалості інституту професійного управління персоналу підприємства, а також у слабкій трудовій мотивації працівників, що є причиною низької результативності управлінських дій. При цьому на рівні підприємств необхідно створювати передумови до високорезультативної реалізації методів та прийомів, що заохочують персонал до продуктивнішої праці та підвищують мотивацію, лояльність та толерантність працівників. На основі систематизації теоретико-методологічних підходів до детермінації предмету дослідження, а саме - управлінських відносин, які виникають в процесі організації та здійснення робіт з управління персоналом з урахуванням трудової мотивації, управління персоналом розглядається автором як система відносин, що виникають на підприємствах, в організаціях, фірмах щодо якісного удосконалення та кількісного регулювання персоналу з метою досягнення матеріальної та моральної задоволеності працівників та підвищення ефективності функціонування підприємства. Крім цього, зміст управління знаходить свій прояв у загальних та спеціальних функціях управління персоналом, ефективність реалізації яких залежить від відповідності професійних дій менеджерів з персоналу вимогам, що висуваються на сьогодні, до управління персоналом [1].Наукова новизна досліджень, висвітлених у цій статті, складається в розвитку теоретичних положень та розробці науково-практичних підходів до управління персоналом промислових підприємств, що враховують рівень трудової мотивації працівників та зумовлюють характер і зміст робіт, які сприяють підвищенню задоволеності людей працею.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?