Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ "Харківгаз") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 164
Сутність та структура, стилі та методи управління персоналом. Аналіз соціально-психологічних аспектів управління кадрами. Особливості керування персоналом за кордоном. Характеристика підприємства та організації управлінської праці ВАТ "Харківгаз".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз»).2 Аналіз організації управлінської праці ВАТ «Харківгаз»Управління персоналом полягає в використанні комунікації та особистого впливу, щоб орієнтувати дії підлеглих на реалізацію планів організації. Роль субєктивного в управлінні підприємством виявляється при аналізі звязку результативних показників їх господарювання із забезпеченістю управлінськими кадрами, їх стабільністю і кваліфікацією тощо. Для високоефективної організації процесу менеджменту потрібен аналіз обєктивних факторів, які існують незалежно від свідомості, волі і бажання людей, а також певне врахування свідомих, творчих засад у діяльності, глибоке пізнання суті і взаємозвязку обєктивного та субєктивного в управління. Тому не випадково недоліки і упущення діяльності менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців (машиністів, операторів та ін.). при недоліках у роботі апарату управління знижується індивідуальна продуктивність праці не тільки робітників, а й усього колективу. Істотна особливість управлінської праці полягає в тому, що вона повязана з перетворенням інформації як специфічного предмета, праці, тоді як діяльність працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети праці (сировина, пальне, запасні частини) і повязана з перетворенням предметів праці у продукти споживання.Здійснення зовнішньо економічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом. Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей підприємства та особистих цілей. Система управління персоналом, яка склалася на провідних вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних зарубіжних технологій управління персоналом та викристалізації власного досвіду, включає сьогодні такі підсистеми: Аналіз та планування персоналу: до цієї підсистеми належить розробка кадрової політики, розробка стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу та ринку праці, кадрове планування, прогнозування потреб у персоналі, організація реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми організаціями, що забезпечують підприємство кадрами. Кадрова безпека: Правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: вирішення правових питань, трудових відносин, підготовка нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх підрозділів управління персоналом. Для більш чіткої організації системи управління персоналом на підприємстві розробляють концепцію управління персоналом, що деталізує напрямки кадрової політики, які прийняті в стратегічному плані розвитку підприємства.Комплексний підхід до управління як до єдинства усіх функцій дозволив виділити нове по характеру управління - функцію керівництва персоналом. Чим складніша система функції управління, тим гострішою постає перед керівництвом задача постійного удосконалення управління як всередині кожної функції, так і в між функціональному аспекті. До їх обовязків входять: складання загального плану роботи, обєднання людей для праці; керівництво працею; узгодження роботи частин організації; окремих працівників; контроль за роботою. В сучасних умовах зазнала суттєвих змін мотивація керівництва персоналом: переважне значення набули соціально-економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом над адміністративними; керівництво націлено тепер на співпрацю персоналу і адміністрації для досягнення намічених цілей; отримав розвиток принцип колегіальності в управлінні. Розроблення програм управління персоналом передбачає: - наявність цільової орієнтації і взаємозвязки загальних цілей; підвищення продуктивності праці, якості продукції, гнучкості в оплаті праці; постійне підвищення кваліфікації працівників;Процес роботи завжди являє собою сукупність конкретних дій працівника на робочому місці. В наш час розрізняють три принципу розподілу праці в управлінській сфері: функціональний (планування, контроль і т.д.), технологічний (за видом діяльності: адміністративна, інформаційна, інженерна і т.д.) і кваліфікаційний (за ступенем складності праці, наявності елементів творчості та ін.).

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти управління персоналом

1.1 Сутність та структура управління персоналом

1.2 Стилі та методи управління персоналом

1.3 Соціально-психологічні аспекти управління персоналом

1.4 Організація праці управління персоналом

1.5 Особливості управління персоналом за кордоном

2 Аналіз і оцінка управління персоналом на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?