Управління персоналом у ПП "Рівнебудземпроектсервіс" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Дослідження моделей ділової кар’єри. Аналіз якісного складу та розвитку персоналу. Визначення та характеристика основних методів удосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Обґрунтування і аналіз джерел та особливостей набору працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Курсова робота з дисципліни: «Управління персоналом»Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів - це характер продукції, яка випускається на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом зовнішніх факторів - це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці. Від забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі показники діяльності підприємства. Результати господарської діяльності підприємства залежать від ефективності використання живої праці - найбільш вирішального фактору виробництва, тому що підприємство створилося самою людиною для задоволення її потреб. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню устаткування, обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.Карєра являє собою процес професійного, соціально-економічного розвитку людини, виражений у його просуванні по щаблях посад, кваліфікації, статусів, винагороди та фіксується в певній послідовності займаних на цих щаблях позицій. Карєру - траєкторію свого руху - людина будує самостійно, враховуючи особливості внутрішньо-і позаорганізаційної реальності і головне - свої власні цілі, бажання та настанови. Під трудовою карєрою мається на увазі індивідуальна послідовність змін у праці особистості, що обумовлена зміною її становища на вертикальній шкалі складності праці або соціальній драбині робочих місць, посад. карєра персонал трудовий працівник Дана карєра характеризується тим, що працівник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, наймання на роботу, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію[1]. Ситуаційна карєра, зокрема: Непередбачені переміщення працівника карєра "від начальника" Основний чинник впливу - дії осіб, що приймають рішення карєра "від обєкту" Основний чинник впливу - успішна реалізація якого-небудь проекту selfmade (власноручна) карєра Карєрне зростання завдяки високій кваліфікації. карєра "по трупах" Дії за принципом "ціль виправдовує засоби"У сфері інжирінгових послуг підприємство проводить технічні дослідження і послуги, повязані з підготовкою виробничого процесу: проведення передпроектних робіт, наукових досліджень і розробок, складання технічних завдань і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових і інших обєктів, проведення інженерно-дослідницьких робіт для будівництва обєктів, розробка технічної документації, проектування і конструкторське пророблення обєктів техніки і технології, післяпроектні послуги при монтажі і пуско-налагоджувальних роботах, а також спеціальні послуги, повязані із особливостями створення кожного конкретного обєкта (аналіз екологічних проблем та інше). Загальне технічне сприяння, що забезпечує оптимальний процес виробництва на обєкті, включаючи консультації й авторський нагляд за устаткуванням, консультації економічного і фінансового характеру, конюнктурні і маркетингові дослідження, консультації по впровадженню систем інформаційного забезпечення тощо. В загальному ПП «Рівнебудземпроектсервіс» здійснює геодезичні, землевпорядні, топографічні роботи: високоточний винос в натуру (на місцевість) меж земельних ділянок, виготовлення технічної документації, проектів щодо відведення у власність, оренду, виготовлення цифрових топографічних планів для проекту детальної забудови, дизайну, прокладання інженерних комунікацій, розбивка осей будівель, розрахунок, облік і контроль обємів виконаних земляних робіт.Процес оновлення колективу в результаті руху персоналу називається змінністю (оборотом) кадрів. Вибуття обумовлюється різноманітними як обєктивними (скорочення виробництва, досягнення пенсійного віку, призов на військову службу, вступ до навчального закладу), так і субєктивними причинами (перехід на роботу, що краще задовольняє потреби працівника; особисті чи сімейні обставини). Коефіцієнт постійності кадрового складу визначається, як співвідношення чисельності працівників, що були в списках організації протягом всього періоду до середньооблікової кількості працівників за відповідний період. Коефіцієнт змінюваності (заміщення) робочої сили визначається відношенням найменшого із значень показників прийнятих і звільнених до облікової кількості працівників, яких протягом періоду замінили наявними на початок цього періоду.

План
Зміст

Вступ

1. Моделі ділової карєри

2. Аналіз трудового потенціалу підприємства

2.1 Аналіз механічного руху персоналу

2.2 Аналіз якісного складу та розвитку персоналу

3. Укомплектування підприємства персоналом

3.1 Планування чисельності персоналу підприємства

3.2 Вибір та обґрунтування джерел набору працівників

3.3 Вибір методів відбору

4. Мотивація персоналу підприємства

4.1 Аналіз існуючої системи мотивації

4.2 Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства

Висновок

Використана література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?