Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Чинники впливу на становлення та розвиток системи управління персоналом органів внутрішній справ України. Дослідження нормативно-правової бази управління персоналом у структурах. Розробка управлінського механізму забезпечення безпеки життєдіяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засадиОбєктивно зростає вплив міжнародних стандартів і норм, що регулюють управління поліцейськими системами та їх персоналом; реформаторських процесів, які відбуваються у цій сфері. Впровадження у теорію та практику управління ОВС України концепції управління персоналом означає не просто заміну назв, а це відображення цілого комплексу нових підходів та поглядів на роботу з персоналом в ОВС та поліції зарубіжних країн, що поступово проторують собі шлях. Проблеми управління персоналом ОВС, його мета, функції, організаційно-правові засади розглядаються в роботі в контексті завдань щодо реформування ОВС України як складової реформи державного управління, підвищення вимог до якості та доступності державних послуг, їх кінцевої орієнтації на потреби громадян. Логіко-семантичний метод сприяв узагальненню, систематизації та поглибленню понятійного апарату (вступ, розділи 3,5).За допомогою системно-структурного методу досліджено управління персоналом ОВС України як систему (обєкт, субєкт та звязки між ними), структурні елементи обєкта та субєкта управління персоналом ОВС (розділ 3). Нормативною та емпіричною базою стали норми Конституції України та інших законодавчих актів, правові акти виконавчої влади, зокрема МВС України, нормативні та інші документи, що регулюють діяльність поліцейського персоналу зарубіжних країн та роботу з персоналом, національна правозастосовна практика, досвід реформування поліції та управління персоналом провідних держав світу, узагальнення практики управління персоналом ОВС України, довідкова література, статистичні матеріали.Розділ 1 «Історико-правові основи та організаційно-правові чинники становлення та розвитку кадрової роботи в ОВС України» присвячений дослідженню тенденцій та особливостей розвитку кадрової роботи в ОВС, визначенню умов та факторів, що зумовлювали її зміст та організацію. Простежується тенденція залежності якості кадрового складу та ефективності його функціонування від рівня урегульованості питань умов служби, стимулювання праці, забезпечення їх відповідності завданням та особливостям професійної діяльності працівників. Політизований характер кадрової політики на загальнодержавному рівні і відповідно в ОВС, жорстка регламентація та контроль з боку центральних союзних установ за вирішенням всіх кардинальних кадрових питань, стримувало запровадження науково-правових засад роботи з кадрами, негативно впливало на стабільність кадрів, їх розвиток та використання. Проведене дослідження свідчить про значні зміни, яких зазнала система роботи з персоналом за цей час: створена якісно нова нормативно-правова база, що регулює професійну діяльність та статус працівників ОВС, організацію роботи з кадровим складом; сучасного значення набуло формулювання сутності кадрової політики; зазнали розвитку кадрові підрозділи, системи психологічного забезпечення службової діяльності, соціальної та виховної роботи з особовим складом; створена національна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу ОВС, плідно розвивається міжнародне співробітництво. Це положення співвідноситься із даними наукових досліджень щодо мотивів звільнення працівників ОВС, результатами опитування працівників ОВС, проведеного автором даного дослідження (опитано 530 працівників), а також із офіційною статистикою МВС України щодо забезпечення працівників ОВС житлом, їх оздоровлення тощо.Стратегія розвитку ОВС України підвищує значущість діяльності з управління персоналом, зумовлює пошук та впровадження у практику управління ОВС сучасних підходів та моделей управління персоналом, урахування кращого світового досвіду та існуючих стандартів у цій сфері. Таким чином, впровадження у теорію та практику управління ОВС України поняття «управління персоналом» означає не просто заміну назв, а це відображення цілого комплексу нових підходів та поглядів на роботу з персоналом. Управління персоналом ОВС розглядається як цілісна система, яка включає: обєкт управління - персонал ОВС, у тому числі носії функцій управління персоналом; субєкт управління - підрозділи та посадові особи, які виконують функції управління персоналом та взаємозвязки між ними. Аналіз кількісних та якісних характеристик працівників підрозділів по роботі з персоналом, проведений у межах виконання комплексного наукового дослідження МВС України з визначення оптимальної штатної чисельності кадрового складу ОВС, виявив, з одного боку, неврегульованість показників співвідношення чисельності працівників цих підрозділів та загальної чисельності працюючих в ОВС, а, з другого, високу плинність працівників цих підрозділів, значне переважання показників звільнення над показниками прийому, невідповідність професійної підготовки працівників.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?