Управління персоналом на туристичному підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 96
Визначення підходів до підвищення якості обслуговування споживачів. Аналіз показників ефективності використання персоналу туристичного підприємства. Оцінка способів мотивації працівників. Розробка заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Уроки господарської діяльності показали, що рішення важливих проблем інноваційного економічного і соціального розвитку країни неможливе без організації принципово нових ринкових відносин між партнерами, удосконалення методів керівництва, зміни стилю господарювання, психології і мислення керівників, розширення та поглиблення демократії, подальшого поліпшення дисципліни, підвищення відповідальності персоналу всіх ланок виробництва та управління. Управління персоналом є однією із найважливіших сфер діяльності організації, яка може багаторазово підвищити ефективність будь-якого виробництва. Люди вирішують, процвітати підприємству чи бути банкрутом. Виникла необхідність використання ринкових форм, методів і технологій кадрової роботи, опанування високоефективним стилем управління персоналом. Підприємство або його персонал (штатний склад) є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємство проявляє турботу про своїх людей, ці результати обовязково позначаються на його діяльності.Успіх керуючого у вирішальній мірі визначається тим, якою мірою він враховує традиції колективу, здатність і готовність підлеглих до виконання завдань, а також свій власний потенціал, обумовлений рівнем освіти, стажем роботи, психологічними особливостями і т.д. Головне завдання в цій галузі полягає в його здатності створити умови для реалізації кожним працівником своїх потенційних можливостей, в здатності пробуджувати в людях ентузіазм, прагнення виконувати поставлені перед ними завдання найкращим чином. Тут особливо важливі здатність менеджера організувати роботу колективу оптимальним чином, вміння спілкуватися з кожним співробітником на основі сучасних вимог і знайти в кожному конкретному випадку необхідний інструмент впливу на людину з метою вирішення поставлених завдань. Організація праці колективу базується на здатності менеджера чітко розподіляти обовязки між працівниками туристкою фірми, визначати і ставити конкретні завдання, відображати їх кількісними та якісними параметрами, визначати час, потрібний для практичної реалізації завдання, забезпечити інформаційну базу і необхідні технічні засоби, конкретизувати послідовність виконання завдань, виходячи з їх терміновості і важливості.Сучасний менеджмент створює передумови для вирішення всіх найважливіших проблем. Найважливішим принципом керівництва персоналом є забезпечення відповідальності кожного працівника за результати своєї праці, кожен співробітник зобовязаний знати, кому він підпорядкований і від кого може отримати накази.Крім того, туризм у багатьох країнах, що розвиваються відіграє велику роль у формуванні валового внутрішнього продукту, в забезпеченні зайнятості населення та активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить також величезний вплив на розвиток різних ключових галузей економіки і є одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Туристи, які задоволені обслуговуванням в готелях, ресторанах, бюро послуг, туристичних комплексах певних країн, стають їх активними пропагандистами. Якість обслуговування в кінцевому рахунку сприяє підвищенню економічної ефективності туризму. Крім того, вплив ряду факторів економічного, організаційного, технічного і т.д. характеру не дозволяє виміряти якість обслуговування в різних видах туристичної діяльності по одному і тому ж показнику.Правове поле діяльності ТОВ «СТП «Свіжий вітер» створюють Закон України «Про туризм», «Про захист прав споживачів», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Господарський, Податковий, Цивільний, Адміністративний кодекси України та інші законодавчо-нормативні акти, які регулюють діяльність підприємств туристичної індустрії. У вінницькій філії «Свіжий вітер» працює пять співробітників - директор Яременко Олександр Вікторович, бухгалтер Поліщук Валентина Степанівна, менеджери з напрямів - Сидоренко Вікторія Павлівна, Макарчук Олена Василівна, Бондар Тетяна Володимирівна. Туроператор «Свіжий вітер» радий запропонувати споживачам незабутні подорожі та різноманітні тури. Туроператор «Свіжий вітер» зібрав тільки найкращі курорти світу - пляжі Італії та Іспанії, Кіпру, Туреччини, Греції, Тунісу, Таїланду, Шрі-Ланки змусять споживачів відчути райську насолоду. Набагато меншим попитом користувалися подорожі з діловими цілями (92 туристи), спортивно-оздоровчими (254 туриста), тури з метою лікування (58 туристів), напрямки спеціалізованого туризму (86 туристів) та інші види (80 туристів).

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1Особливості управління персоналом на туристичному підприємстві

1.2 Основні підходи до підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок вдосконалення управління персоналом у туристичному підприємстві

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СТП «СВІЖИЙ ВІТЕР»

2.1 Загальна характеристика та аналіз господарської діяльності ТОВ «СТП «Свіжий вітер»

2.2 Характеристика організаційної структури управління підприємством

2.3 Дослідження показників ефективності використання персоналу туристичного підприємства

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ «СТП «Свіжий вітер»

3.1 Напрямки вдосконалення процесу управління персоналом туристичного підприємства

3.2 Заходи щодо вдосконалення системи управління персоналом туристичного підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?