Управління персоналом аптечних закладів відповідно до вимог належних практик - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Аналіз принципів нормативно-правового регулювання роботи персоналу GDP- та GPP- орієнтованих аптечних закладів. Групування видів, напрямків та форм трудової активності персоналу аптек у типову модель управління з механізмом комплексної мотивації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л.Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України НЕМЧЕНКО АЛЛА СЕМЕНІВНА, Національний фармацевтичний університет, завідуюча кафедрою організації та економіки фармації Шупика, завідуюча кафедрою контролю якості і стандартизації лікарських засобів доктор фармацевтичних наук, професор Слободянюк Микола Миколайович, Національний фармацевтичний університет, професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Захист відбудеться “25” лютого 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л.В умовах переходу до стандартів GDP дистрибюторські компанії відчувають гострий дефіцит інформації відносно організації діяльності працівників, їх безперервного навчання та потребу в залученні фахівців з управління персоналом. Назріла потреба зіставлення й уніфікації функцій управління персоналом з підсистемами системи забезпечення якості (СЗЯ) та розширення категоріальних меж трудової діяльності персоналу до поняття трудова активність. Проте за представленими в дисертаційній роботі напрямками, комплексні дослідження, спрямовані на підвищення ефективності управління персоналом аптечних закладів і вирішення нагальних проблем сьогодення при дотриманні фармацевтичними організаціями вимог GDP і GPP, до цього часу не проводилися. Для досягнення поставленої мети нами були визначені такі завдання: · вивчення науково-прикладних аспектів управління персоналом у зіставленні з науковими основами управління якістю й стандартами фармацевтичної діяльності; На основі вперше розроблених автором процесної моделі управління розвитком персоналу аптечних закладів та типової моделі управління трудовою активністю персоналу аптек в емерджентному середовищі знайшла розвязання проблема забезпечення співфункціонування у фармацевтичних організаціях різних форм саморозвитку.Інтеграційні процеси у фармації зумовлюють концептуальний характер і надзвичайну актуальність зіставлення й уніфікації функцій управління персоналом, який, з урахуванням емерджентних властивостей соціальних систем, містить у собі найбільші резерви для вдосконалення роботи аптечних закладів. У межах дисертаційної роботи методом моментних спостережень досліджено кадровий потенціал 410 аптек приватної і колективної форм власності, 103 аптек державної і комунальної форм власності, 87 дистрибюторів ЛЗ. У третьому розділі роботи «Принципи нормативно-правового регулювання діяльності персоналу GDP-та GPP-орієнтованих аптечних закладів» за допомогою комплексного зіставлення вимог до персоналу організацій фармацевтичної галузі, викладених у стандартах належних практик та передбачених стандартами ISO серії 9000 і положеннями концепції TQM, встановлено декларативний характер вимог GDP щодо персоналу. Розподіл функцій персоналу в підсистемах рекомендовано використовувати в практичній діяльності аптек для синхронізації управління якістю й управління персоналом. У четвертому розділі дисертаційної роботи «Системний аналіз процесів формування, розвитку і використання персоналу аптечних закладів згідно з вимогами GDP та GPP» за допомогою опитування керівників та анкетування працівників встановлено, що управління персоналом до цього часу залишається найбільш слабкою ланкою в загальній системі управління фармацевтичною організацією.Теоретично узагальнено та представлено результати нового вирішення наукового завдання, що полягає в розробці обґрунтованих науково-методичних основ ефективного управління персоналом аптечних закладів при впровадженні та дотриманні вимог належних практик GDP і GPP. На основі системного аналізу процесів формування, розвитку і використання персоналу GDP-та GPP-орієнтованих аптечних закладів підтверджено доцільність комплексного підходу до управління персоналом зі спрямуванням на виконання соціальних завдань фармацевтичної організації. Встановлено декларативний характер вимог GDP до персоналу. Вдосконалено механізм переорієнтації аптеки на виконання соціальної функції з фокусуванням елементів фармацевтичної допомоги на конкретну особистість пацієнта. Виявлено недосконалість управлінської діяльності керівників аптечних закладів щодо роботи з персоналом.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?