Управління пенсійними системами в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 78
Визначення рис і недоліків солідарної пенсійної системи та виявлення соціально-економічних передумов запровадження накопичувальних систем. Програма реформування пенсійного забезпечення. Управління автоматизованим персоніфікованим обліком і контролем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертаційну роботу присвячено розробці теоретичних і науково-методичних питань удосконалення організаційно-економічного механізму управління пенсійними системами України. У дисертації здійснено оцінку концептуального, нормативно-правового та науково-методичного забезпечення управління пенсійними системами. Розкрито недоліки чинної системи пенсійного забезпечення, обгрунтовано необхідність реформування пенсійної системи на підставі аналізу сучасного стану пенсійного забезпечення. Здійснено науково-методичне забезпечення управління солідарною і обовязковою накопичувальною системами. В диссертации выполнена оценка концептуального, нормативно-правового и научно-методического обеспечения управления пенсионными системами, выявлены подходы к определению сущности, содержания и структуры пенсионной системы, усовершенствована трактовка понятия пенсионной системы на основе институционального подхода.Економічні і соціально-демографічні умови перехідного періоду, у тому числі тривалий спад виробництва, зростання безробіття, низький рівень доходів населення, високі тарифи соціальних внесків та слабкий контроль за їх надходженням, зменшення кількості платників внесків при зростанні чисельності пенсіонерів унаслідок поширення пільг у пенсійному забезпеченні, обумовили необхідність реформування чинної пенсійної системи. Саме тому проблему реформування пенсійної системи, обгрунтованого вибору елементів системи та механізмів їх взаємодії віднесено до стратегічно важливих задач країни. Здійснення реформи пенсійної системи в умовах України потребує розробки теоретичних основ і методичного забезпечення управління пенсійними системами як у процесі реформування, так і в подальшому їх функціонуванні. Наявність великої кількості нерозвязаних теоретичних та практичних проблем управління пенсійними системами, їх недостатнє вивчення, а також теоретична та практична значущість удосконалення організаційно-економічного механізму управління пенсійними системами обумовлюють актуальність теми дисертаційної роботи. розроблено методичні основи удосконалення управління пенсійними системами, які включають методику визначення розміру пенсій за віком в умовах автоматизованого персоніфікованого обліку заробітної плати і пенсій у солідарній пенсійній системі; методику визначення довічної пенсії з накопичувального фонду в обовязковій накопичувальній пенсійній системі; методичні основи стратегічного і поточного планування надходжень та виплат у солідарній системі та управління активами в обовязковій накопичувальній системі;Досвід розвинених країн та країн з транзитивною економікою переконливо свідчить, що при реформуванні пенсійних систем країни уникають консервативного підходу, використання якого стосується лише солідарної системи і вимагає підвищення пенсійного віку, стимулювання більш пізнього виходу на пенсію, підвищення тарифів та скасування пільг. Дотримання цього на практиці потребує підвищення розміру пенсій шляхом удосконалення методики нарахування пенсій у солідарній системі; залежності розміру пенсій від трудового стажу і заробітної плати, з якої сплачувалися пенсійні внески; перерахування частини страхових внесків на накопичувальні рахунки і визначення розміру довічної пенсії в залежності від величини нагромаджень та інвестиційного доходу. На основі даних програми управління автоматизованим персоніфікованим обліком і контролем приймаються управлінські рішення з удосконалення солідарної системи пенсійного забезпечення, що спрямовані на збільшення розмірів базових пенсій малозабезпечених громадян, і здійснюється розробка короткострокових і довгострокових прогнозів надходжень і відрахувань Пенсійного фонду, обґрунтування розміру пенсій; На цьому етапі здійснюється обґрунтування ставки відрахувань від заробітної плати в обовязкову накопичувальну систему, підвищення рівня пенсій за рахунок одержання інвестиційного доходу, формування на основі пенсійних внесків інвестиційного капіталу й вибору оптимальних варіантів вкладення інвестицій, а також передача недержавним компаніям функцій управління активами накопичувального пенсійного фонду, створення механізмів захисту майнових прав та інтересів застрахованих громадян. Водночас збільшується кількість та питома вага соціальних пенсій, пенсій за вислугу років та пенсій у разі втрати годувальника.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нові підходи до вирішення наукової задачі щодо формування і розвитку організаційно-економічного механізму управління пенсійними системами на основі удосконалення концептуального та науково-методичного забезпечення.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?