Управління парком повітряних суден авіакомпанії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 90
Розробка теоретико-методичних положень щодо управління парком повітряних суден авіакомпанії на основі функціонального підходу. Вдосконалення класифікаційних ознак парку повітряних суден авіакомпанії шляхом їх диверсифікації та визначення доходів і витрат.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиВ дисертаційній роботі розроблені теоретико-методичні положення щодо управління парком повітряних суден авіакомпанії на основі функціонального підходу, які дозволяють здійснювати весь процес управління ним з урахуванням життєвих циклів окремих повітряних суден в парку. Дістали подальший розвиток поняття "парк повітряних суден авіакомпанії", "управління парком повітряних суден авіакомпанії". Вдосконалено класифікаційні ознаки парку повітряних суден авіакомпанії шляхом їх диверсифікації та класифікацію доходів і витрат авіакомпанії за ознакою впливу на їх величину управлінських рішень щодо парку повітряних суден авіакомпанії. Для планування парку повітряних суден авіакомпанії розроблено економіко-математичну модель генерування стратегічних альтернатив складу парку повітряних суден й ідентифіковано систему властивих ризиків на етапах введення та виведення повітряних суден в(з) парк(-у), його експлуатації та технічного обслуговування, а також надання повязаних з парком повітряних суден послуг стороннім підприємствам, установам, організаціям. Дістала подальшого розвитку система коригуючих/запобіжних заходів для редукції негативних наслідків в разі відхилення/загрози відхилення фактичних результатів від запланованих в ході реалізації плану парку повітряних суден авіакомпанії.Актуальність теми даного дослідження зумовлена зростаючою турбулентністю авіатранспортної галузі, появою якісно нових організаційно-економічних відносин авіакомпаній між собою та зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями, а також збільшенням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на прийняття управлінських рішень щодо парку повітряних суден авіакомпанії. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних положень щодо управління парком повітряних суден авіакомпанії на основі функціонального підходу, які дозволяють здійснювати весь процес управління ним з врахуванням життєвих циклів окремих повітряних суден в парку, а також практичних рекомендацій по їх впровадженню в виробничо-господарську діяльність авіакомпанії для підвищення її ефективності. проаналізувати існуючі визначення понять "парк повітряних суден авіакомпанії" й "управління парком повітряних суден авіакомпанії" та за потреби уточнити або дати нові визначення даних понять; розробити теоретико-методичні положення щодо управління парком повітряних суден авіакомпанії на основі функціонального підходу, які б дозволяли здійснювати весь процес управління ним з врахуванням життєвих циклів окремих повітряних суден в парку; класифікацію доходів і витрат авіакомпанії за ознакою впливу на їх величину управлінських рішень щодо парку повітряних суден авіакомпанії, що підвищує обґрунтованість і обєктивність таких рішень і як наслідок - ефективність виробничо-господарської діяльності авіакомпанії. дістало подальший розвиток: - поняття "парк повітряних суден авіакомпанії" за допомогою використання поняття перевізної здатності й "управління парком повітряних суден авіакомпанії" шляхом використання функціонального підходу до управління та поняття життєвого циклу активу;Досліджено життєвий цикл повітряного судна в парку повітряних суден авіакомпанії з використанням менеджменту активів ("asset management"): ідентифікація потреби в повітряному судні, розробка стратегії, введення в парк, експлуатація та технічне обслуговування, модифікація, виведення з парку. Досліджено поняття "пасажирська перевізна здатність повітряного судна", "вантажна перевізна здатність повітряного судна", "загальна перевізна здатність повітряного судна", "пасажирська перевізна здатність парку повітряних суден", "вантажна перевізна здатність парку повітряних суден". Запропоновано визначення поняття "управління парком повітряних суден авіакомпанії" як управління організаційно-економічними відносинами та виробничо-господарськими процесами, які виникають при введенні та виведенні повітряних суден в(з) парк(-у), його експлуатації та технічному обслуговуванні, наданні повязаних з парком повітряних суден послуг стороннім підприємствам, установам, організаціям, на основі функціонального підходу та з врахуванням життєвих циклів окремих повітряних суден для досягнення цілей авіакомпанії.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?