Управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Теоретичне обґрунтування, розробка методичних рекомендацій і інструментарію управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, для забезпечення адресності інвестування в просте, розширене відтворення їх виробничої потужності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ВУГІЛЬНИХ ШАХТУправління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт. Дисертація присвячена актуальним проблемам управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, для забезпечення адресного інвестування в просте і розширене відтворення шахтного фонду. Доведена необхідність оцінки інноваційних можливостей шахти та запропонований відповідний інноваційний індекс, що оснований на коефіцієнті загальної характеристики шахти та показнику інноваційної активності, який враховує взаємовплив продуктивності праці робітника з видобутку, швидкості посування лав і собівартості. Економічно обґрунтована блокова побудова функції мети та обмежень запропонованої економіко-математичної моделі управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, за якою визначаються наслідки градієнтного регулювання ліміту ресурсів. В диссертационной работе установлено, что для получения комплексной оценки состояния и потенциала отдельной шахты необходимо учитывать наряду со сложностью подземного хозяйства, возрастом шахты и ее мощностью также технологическую надежность основных производственных звеньев как основных потребителей инвестиционных средств.Це вдосконалення неможливе без обєктивної оцінки рівня інвестиційної привабливості вугільних шахт та розробки інструментарію управління параметрами, що її визначають. Остання обставина свідчить про актуальність теми дисертації, присвяченої теоретичним та практичним аспектам управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт. Елементи дисертації знайшли своє відображення в планових держбюджетних науково-дослідних роботах кафедри менеджменту Національного гірничого університету “Розробка й обґрунтування методів оцінки економічної надійності й інвестиційної привабливості вугільних шахт” (номер держреєстрації 0103U001287, 2003-2004 рр.) і “Розробка й обґрунтування методів підвищення надійності інвестування розширеного відтворення гірничих підприємств” (номер держреєстрації 0105U000514, 2005-2006 рр.), а також у госпдоговірній темі “Розробка й обґрунтування методів оцінки економічного стану шахт в умовах реструктуризації, механізму визначення збалансованої ціни на вугілля й оптимальний розподіл дотацій з урахуванням специфіки окремих регіонів” (номер держреєстрації 0104U004633, 2003-2004 рр.). Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування й розробка методичних рекомендацій та інструментарію управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, для забезпечення адресності інвестування в просте і розширене відтворення їх виробничої потужності. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі: визначення доцільності розробки методичних рекомендацій та інструментарію управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт;У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовані та розроблені методичні рекомендації та інструментарій управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, для забезпечення адресності інвестування в просте і розширене відтворення шахтного фонду. З прийняттям рішень про реструктуризацію вугільних шахт безпосередньо повязане визначення напрямків інвестування, тобто таких шахт, які мають потенційну можливість стабілізації й приросту видобутку. У ряді випадків в якості показника інвестиційної привабливості шахт використовується показник їх економічної надійності, який дозволяє виділити малоперспективні шахти, тобто звузити коло шахт, де загалом може розглядатися питання про реструктуризацію. Через те, що всі шахти порівнюються з однією базою, отримані коефіцієнти порівнянні між собою, і шахти можуть бути ранжирувані за цим показником. Для шахт, де мають місце труднощі з відтворенням очисної лінії або відставання в забезпеченні готовими до виймання запасами важливими є показники, що характеризують обєм й вартість гірничо-капітальних і гірничопідготовчих робіт, а також вартість робіт з ремонту й підтримки гірничих виробок.У дисертації вирішена актуальна наукова задача, яка полягає в теоретичному обґрунтуванні й розробці методичних рекомендацій та інструментарію управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт, для забезпечення адресності інвестування в просте і розширене відтворення їх виробничої потужності. Широко використовуваний показник економічної надійності дає уяву про стан шахти більш повно, ніж будь-який інший показник, оскільки характеризує пропускну здатність технологічних ланок шахти, її економічний стан і забезпеченість запасами вугілля. Це дає можливість звузити коло шахт, де може розглядатися питання про реструктуризацію.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?