Управління підготовкою юних спортсменів у баскетболі - Реферат

бесплатно 0
4.5 99
Баскетбол як один із засобів фізичного розвитку і виховання молоді. Анатомо-фізіологічні та морфо-функціональні особливості юних баскетболістів. Особливості розвитку рухових здібностей у підлітковому віці. Розвиток спортивної навички юних баскетболістів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаТакі різноманітні рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію.Зміни, що відбуваються в будові і функціональному стані організму юних спортсменів, обумовлені не тільки впливом систематичних занять фізичними вправами, але й віковими особливостями. У процесі гри інтенсивність рухів може бути максимальною, помірною, а в окремі моменти гри активна мязова діяльність може бути припинена. У результаті гри в баскетбол складається своєрідний динамічний стереотип нервових процесів , що забезпечує швидкий перехід, перемикання функцій з одного рівня в інший, з високого на низький і навпаки. У ході спортивного вдосконалення, за допомогою центральної нервової системи, поліпшується здатність керувати своїми рухами, підвищується швидкість реакції, поліпшуються функції аналізаторів. У баскетболістів невисокого класу і слабо тренованих в міру розвитку втоми спостерігається помітне погіршення відновлення показників серцево-судинної системи в паузах відпочинку, а також після тренувального заняття протягом 12 годин спостерігається більш високий рівень зовнішнього дихання, споживання кисню в порівнянні з вихідними даними.Динамічний стереотип, що є фізіологічною основою, рухових навичок, по суті своїй передбачає діалектичну єдність двох протилежностей. З одного боку, визначеною стереотипії , а з іншого - динамізму, мінливості, пластичності основних процесів - збудження і гальмування, що відбуваються в корі головного мозку. Динамічність рухового стереотипу обумовлюється, по-перше, неймовірною складністю рухового апарату, наявністю безлічі кінетичних та динамічних ступенів свободи, що змінюються станом мязів і нервової системи, а, по-друге, мінливих умов навколишнього середовища. Останнім часом широкого поширення набув системно-структурний підхід у вивченні фізіологічних механізмів , що лежать в основі рухових навичок, заснованих на теорії багаторівневої регуляції по «моделі потрібного майбутнього». Ряд авторів стверджують, що для надійності результату необхідна стабілізація системи руху по основним істотним показниками за рахунок пристосувальної мінливості, варіативності.Отже, під впливом систематичного тренування у юних баскетболістів зменшуються витрати енергії організму, повязані з виконанням стандартного навантаження, у них в меншій мірі зростає споживання тканинами кисню, ніж у їхніх однолітків, які не займаються спортом (за такої ж навантаження). Розмаїтість технічних і тактичних дій гри в баскетбол і власне ігрову діяльність мають унікальні властивості для формування життєво важливих навичок і вмінь дітей середнього шкільного віку, всебічного розвитку їх фізичних і психічних якостей.

План
Зміст

Вступ

1. Анатомофізіологічні та морфо-функціональні особливості юних баскетболістів

2. Особливості розвитку рухових здібностей баскетболістів у підлітковому віці

3. Особливості рухової навички юних баскетболістів

Висновки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?