Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі - Статья

бесплатно 0
4.5 187
Висвітлення основних проблемних питань, які стосуються специфіки окремих напрямів підготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності в магістратурі ВНЗ, що ускладнює процес ліцензування спеціальності "Інтелектуальна власність" на сучасному етапі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІРазом із тим аналіз таблиці відповідності Переліку напрямів [2] і підготовка документів для ліцензування відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти [4] спеціальностей, що раніше відносилися до групи “Специфічні категорії”, зокрема спеціальності “Інтелектуальна власність”, висвітлили низку проблем, які потребують обговорення науковою спільнотою і унормування на загальнодержавному рівні. Підготовка фахівців галузі інтелектуальної власності в Україні здійснювалася з 1998 р. за спеціальністю 7.000002 “Інтелектуальна власність” з кваліфікацією “Менеджер інтелектуальної власності” (постанова КМУ “Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 24.05.1997 р. Для цього МОНУ було розроблено Галузеві стандарти вищої освіти України підготовки магістра за спеціальністю 8.000002 (8.18010011) “Інтелектуальна власність” [1] з кваліфікації 1238 “Керівник установи структурного підрозділу з інтелектуальної власності” (наказ МОН України № 416 від 29.05.2006 р.) і кваліфікації 2419.2 “Професіонал з інтелектуальної власності” (наказ МОН України № 954 від 29.10.2007 р.). Згідно таблиці відповідності спеціальність “Інтелектуальна власність” віднесено до галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” або до галузі знань 08 “Право” за спеціальністю 081 “Право”. У процесі підготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності, навчальний процес у ВНЗ орієнтується на формуванні у студентів спроможності щодо розробки і управління інтелектуальною власністю в системі наука - виробництво - ринок; своєчасне виявлення обєктів інтелектуальної власності на кожній із стадій інноваційної діяльності й прийнятті відповідних рішень щодо вибору форми, виду, способу, методу охорони інтелектуальної власності, своєчасності встановлення можливих ризиків в процесі формування обєкта інтелектуальної власності та здійсненні їх мінімізації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?