Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 291
Методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ. Поняття "надзвичайні обставини". Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими. Історичні аспекти становлення інституту правових заходів надзвичайного характеру.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ, ВИКЛИКАНИХ АНОМАЛЬНИМИ ЯВИЩАМИ ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ)Робота виконана на кафедрі управління в органах внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ, м. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Пєтков Валерій Петрович, начальник кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Запорізького юридичного інституту МВС України; кандидат юридичних наук, доцент Безсмертний Олександр Костянтинович начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ, Національного університету внутрішніх справ, м. Захист відбудеться “28” квітня 2001 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.700.01 в Національного університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м.Стратегія соціально-економічного розвитку України визначає проблему захисту населення від негативного впливу аварій, катастроф, стихійних лих та інших аномальних явищ техногенного і природного характеру як одну з найважливіших функцій держави на сучасному етапі. У той же час діяльність органів внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, вимагає певної перебудови, що зумовлено потребами часу, тими змінами, які відбулися в економічній, політичній і соціальній сферах життя українського суспільства. Велику допомогу дисертанту в дослідженні процесу управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, надало вивчення наукових праць російських і радянських вчених С.С. розглядається процес управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, визначаються шляхи оптимізації управлінських рішень, обґрунтовуються напрямки вдосконалення підготовки органів внутрішніх справ до дій в таких умовах. Нормативну та емпіричну базу дослідження склали законодавчі та інші нормативно-правові акти України, узагальнення практики регулювання управлінських відносин у системі органів внутрішніх справ в зазначених умовах, статистичні матеріали Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та МВС України, які характеризують сучасний стан системи управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, публікації в періодичних виданнях, довідкова література, а також результати соціологічного опитування, проведеного дисертантом серед особового складу органів внутрішніх справ, який проходив підготовку на заочному відділенні Університету внутрішніх справ та в його філіях у м.Розділ 1 “Методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру” містить чотири підрозділи. У першому підрозділі “Поняття особливих умов, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, класифікація особливих умов” проводиться семантичний аналіз поняття особливих умов, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру. Другий підрозділ “Механізм управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру” присвячено аналізу цілей, завдань, функцій та методів управління органами внутрішніх справ в таких умовах. У третьому підрозділі “Правова основа управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру” аналізуються правові засади управління органами внутрішніх справ в зазначених умовах. Системність правового регулювання управлінських відносин органів внутрішніх справ, які виникають в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру, ускладнюється рядом обєктивних обставин: великою кількістю правових джерел, різногалузевою приналежністю джерел, особливістю формування організаційної структури системи управління органами внутрішніх справ та її функціонування в зазначених умовах.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?